"אלון גביזון" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6384 עמוד 2 מתאריך 27/02/2012

  ... לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-11971, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופטים: אלון גביזון עדו כפכפי יובל ליבדרו רון סולקין יואב עטר ארז שני יעקב שקד צחי עוזיאל מעין בן-ארי לשמש שופטי נוער עד תום תקופת ...

 2. גיליון 6322 עמוד 2 מתאריך 17/11/2011

  ... עורך הדין אלון גביזון, לכהונת שופט בתי המשפט שלום (ענייני משפחה) במחוז הדרום; עורכת הדין מי-טל אל-עד קרביס, לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל אביב; עורכת הדין חנה מרים לומפ, לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז ירושלים; הרשמת גלית אוסי-שרעבי, לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל אביב ...

 3. גיליון 6288 עמוד 2 מתאריך 31/08/2011

  ... 1    ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393. העליון, אני ממנה בזה את שופטי בית משפט השלום הרשומים מטה לדון בבית משפט לענייני משפחה, החל ביום ט׳׳ו באב התשע׳׳א )15 באוגוסט 2011(: שירי היימן אלון גביזון ט׳׳ו באב התשע׳׳א )15 באוגוסט 2011( )חמ 3-2666( יעקב נאמן שר המשפטים מינוי שופטי נוער ...

 4. גיליון 6272 עמוד 3 מתאריך 28/07/2011

  ... עורך הדין אורן שגב, נבחר לכהונת שופט בית הדין האזורי לעבודה תל אביב; הרשם אסף הראל, נבחר לכהונת שופט בית הדין האזורי לעבודה חיפה; עורך הדין אלון גביזון, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום (ענייני משפחה) מחוז דרום; עורך הדין דניאל בךטולילה, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז דרום ...

 5. גיליון 6240 עמוד 3 מתאריך 24/05/2011

  ... עו״ד אבשלום מאושר    הרשם דן סעדון עו״ד יאיר רבינוביץ לבתי משפט השלום מחוז ירושלים (2) עו״ד עמית אוריה עו״ד דוד גדעוני עו״ד חנה מרים לומפ עו״ד ירון מ ינטקביץ עו״ד אורנה סנדלר-איתן עו״ד איתן קורנהאוזר לבתי משפט לענייני משפחה מחוז הדרום )1( עו״ד אלון גביזון    עו״ד רון סולקין ...