"אליאס אבו זלף" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6811 עמוד 50 מתאריך 02/06/2014

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 14.11.2014, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אליאס אבו זלף, עו״ד, מפרק מידרא טבא בע״מ (ח״פ 51-477665-7) (בפירוק מרצון ...

 2. גיליון 6807 עמוד 36 מתאריך 22/05/2014

  ... מס' 307, ניזאר קבאני, שכי דהר אלכניס, שפרעם 20200, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אליאס אבו זלף, עו״ד, מפרק רפירל השקעות בע״מ (ח״פ 51-221967-6) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 3. גיליון 6751 עמוד 61 מתאריך 05/02/2014

  ... אליאס אבו זלף, עו״ד, מפרק טום ואמילי בע״מ (ח׳׳פ 51-380059-9) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של ...

 4. גיליון 6305 עמוד 33 מתאריך 06/10/2011

  ... אליאס אבו זלף, עו״ד בא כוח המבקשים בבית המשפט המחוזי בחיפה פר״ק 29727-09-11 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת צאירי גידול ושיווק תבלינים בע״מ, ח״פ 51-371408-9, מדרך שרה 819, זכרון יעקב 30900. והמבקשים: 1. PICHITPOMG SUKHA, דרכון תאי מס' E626750, מכפר ...

 5. גיליון 6146 עמוד 44 מתאריך 14/10/2010

  ... בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בבית המשפט המחוזי בנצרת פר׳׳ק 8576-08-10 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת גרורים ומרכבים ריינה בע״מ, ח״פ 51-354735-6, והמבקש: קדח עארף, ע״י ב״כ עו״ד אליאס אבו זלף, מרח' השיח' אמין טריף, ת״ד 488, שפרעם 20200, טלי 04-9501039 ...

 6. גיליון 6061 עמוד 53 מתאריך 08/02/2010

  ... והמבקש: זיאד מטואע, ע״י ב״כ עו״ד אליאס אבו זלף, רח' השיח' אמין טריף, ת״ד 488, שפרעם 20200, טל' 04-9501039. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.12.2009 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 24.3.2010,    בשעה 9.30 ...

 7. גיליון 5872 עמוד 27 מתאריך 27/11/2008

  ... בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו תיק אזרחי 2576/08 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת נ.ש.ר.י. - שמירה וניקיון בע״מ, ח״פ 51-270249-9, והמבקש: כעביה מחמוד ז״ל, ע״י ב״כ עו״ד אליאס אבו זלף, מרח' השיח' אמין טריף, ת״ד 488, שפרעם 20200, טל' 049501039 ...

 8. גיליון 5835 עמוד 31 מתאריך 24/07/2008

  ... והמבקשים: מוחמד אגבריה ואח', ע״י ב״כ עו״ד אליאס אבו זלף, מרח' השיח' אמין טריף, ת״ד 488, שפרעם 20200, טל' 04-9501039. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.4.2008 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 8.9.2008    בשעה 9.30 ...

 9. גיליון 5835 עמוד 32 מתאריך 24/07/2008

  ... 22.10.2008. לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. אליאס אבו זלף, עו״ד בא כוח המבקשים לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. אמיר בר-לב, עו״ד בא כוח המבקש בבית המשפט המחוזי בחיפה תיק אזרחי 453/08 ...