"אליהו ביתן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6866 עמוד 17 מתאריך 31/08/2014

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שנועדה והתכנסה ביום 17.8.2014, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל זאדה, מרח' אליהו בית צורי 26, באר שבע, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה ...

 2. גיליון 6666 עמוד 74 מתאריך 03/10/2013

  ... ב)    השתתפות ברכישה והתקנה ארון קודש כולל פלדלת וקירות מגינים, עפ'יי הצעת המחיר שצורפה לבקשה. (ג)    הסכום שהוקצב ע"י הועדה: (א)    תורת אליהו בית שמש (ב)    השתתפות ברכישת 8 מזגנים למרכז התורני המופעל על ידי העמותה במושב מחסיה. (ג)    הסכום שהוקצב ע"י הועדה: 41,000 85,000 50,000 ...

 3. גיליון 6494 עמוד 3 מתאריך 06/11/2012

  ... ירון לוי רחובות שרה גדות תל אביב עודד מודריק דן - צפון חאלד כבוד דן - דרום חיים חדש אשקלון אליהו ביתן. באר שבע י׳׳ג בתמוז התשע׳׳ב (3 ביולי 2012) (חמ 3-16-ה2) אשר גרוניס נשיא בית המשפט העליון הסמכה ...

 4. גיליון 6425 עמוד 77 מתאריך 04/06/2012

  ... א-20121233/2 א-20121259/2 א-20121279/2 א-20121293/2 א-20121352/2 (א)    מוסד מבקש(ב)    מטרת ההקצבה(ג)    הסכום שהוקצב ע״י הועדה (א)    תורת אליהו בית שמש (ב)    השתתפות ברכישת ארון קודש, עמוד תפילה, שולחן לקריאת התורה, וכסאות לאולם הישיבה. (ג)    הסכום שהוקצב ע״י הועדה ...

 5. גיליון 6380 עמוד 80 מתאריך 16/02/2012

  ... 6241 אליהו בית צורי 5/6 ,ירושלים 33990789 רפאלי שוקרולה ש 10:45 16/01/13 16/01/12 30821-01-12 6389 עיסוויה 1/0,ירושלים 81002131 שאויש איהא ב 11:00 17/12/12 19/12/11 34335-12-11 5986 נחי: חוור 4,בית שמש 22320451 ...

 6. גיליון 6303 עמוד 54 מתאריך 27/09/2011

  ... דרכי אליהו בית - שאן (ע׳׳ר) 58-053881-7 צפת ה' אדר א תשע״א (09/02/2011) בנייה נוף רשב״י (ע׳׳ר) 58-053882-5 צפת ה' אדר א תשע״א (09/02/2011) בנייה נוף מירון (ע׳׳ר) 58-053883-3 מודיעין עילית כ״ו אדר א תשע״א (02/03/2011 ...

 7. גיליון 6303 עמוד 63 מתאריך 27/09/2011

  ... מוסדות ישיבת גרודנא - שער התורה (ע״ר) עמותת ישיבת גרודנא - שער התורה אשדוד (ע״ר) 58-039250-4 ז' אדר ב תשע״א (13/03/2011) מוסדות ברכת אליהו בית שמש (ע״ר) מוסדות אבי עזרי שע״י קהילת בני הישיבות בית שמש (ע״ר) 58-039961-6 ל' אדר א תשע״א (06/03/2011 ...

 8. גיליון 6266 עמוד 36 מתאריך 12/07/2011

  ... שכ אליהו ,בית שאן 27199553 זוהר אורן 11: 00 07/02/12 16/05/11 16085-04-11 22192 ש כהן 63,טירת כרמל 34943605 זיסו קובי 09: 00 24/01/12 05/05/11 49202-03-11 21497 שכ בן גוריון 443,עכו 79627014 זיתון ארמנד נסים ...

 9. גיליון 6265 עמוד 31 מתאריך 11/07/2011

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 27.6.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד ברק אליהו, מבית מס' 318, מושב שחר 79335, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את ...

 10. גיליון 6262 עמוד 13 מתאריך 06/07/2011

  ... דרכי אליהו בית - שאן (ע״ר) 58-053881-7 צפת ה' אדר א תשע״א (09/02/2011) בנייה נוף רשב״י (ע״ר) 58-053882-5 צפת ה' אדר א תשע״א (09/02/2011) בנייה נוף מירון (ע״ר) 58-053883-3 5335 ילקוט הפרסומים 6262, ד' בתמוז התשע״א, 6.7.2011 ...