"אליה נוס" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6384 עמוד 2 מתאריך 27/02/2012

  ... לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-11971, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופטים: אוסילה אבו-אסעד נעמן אדריס הילה גורביץ שיינפלד שירי היימן יוסף טורס עמית רוזינס אליה נוס ג'מילה ג'בארין שושנה ליבוביץ ...

 2. גיליון 6225 עמוד 2 מתאריך 13/04/2011

  ... הרשמת אליה נוס - לכהונת שופטת של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז המרכז; עורך הדין הישאם אבו שחאדה - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז המרכז; עורכת הדין מרים קסלסי - לכהונת שופטת של בתי משפט לתעבורה במחוז ירושלים. י' באדר ב' התשע׳׳א (16 במרס 2011) (חמ 3-60) יעקב נאמן ...

 3. גיליון 6214 עמוד 3 מתאריך 17/03/2011

  ... הרשם נמרוד פלקס - לכהונת שופט של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז ירושלים; עורך הדין גיא הימן - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז תל אביב; הרשמת אליה נוס - לכהונת שופטת של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז המרכז; עורך הדין השאם אבו שחאדה - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז המרכז ...

 4. גיליון 6142 עמוד 2 מתאריך 10/10/2010

  ... עו״ד חגי לרון, הרשמת אליה נוס, הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-1984 לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, מתפרסמים בזה שמות המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים: לבית הדין האזורי לעבודה תל אביב (1 ...

 5. גיליון 6087 עמוד 3 מתאריך 16/05/2010

  ... לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז חיפה (2) עו״ד ענבל קצב-קרן הרשמת אליה נוס לבתי משפט השלום (נוער) מחוז ירושלים (1) עו״ד אביטל מולד-אדלר עו״ד רבקה גלט הודעה זו באה להוסיף על פרסומים קודמים2. כ׳׳ח באייר התש׳׳ע (12 במאי 2010) (חמ 3-1803) יעקב נאמן ...

 6. גיליון 5418 עמוד 2 מתאריך 21/07/2005

  ... הודעה על מינוי לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 אני מודיע בהתאם לסעיף 84(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק האמור, ובאישור שרת המשפטים, מיניתי את עו׳׳ד אליה נוס, ת׳׳ז 025091802, לרשם/ראש ההוצאה לפועל של בתי המשפט השלום במחוז המרכז, החל ביום ...