"אליקים רובינשטיין" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6889 עמוד 2 מתאריך 30/09/2014

  ... 2) השופט אליקים רובינשטיין לחבר, יושב ראש, בוועדה, וזאת לשם טיפול בבקשה של משרד עורכי הדין קלינמן-נאור בלבד. כ׳׳ג באלול התשע׳׳ד (8ו בספטמבר 4ו20) (חמ 583ו-3-ה3) משה (בוגי) יעלון _    שר הביטחון י ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' ו7ו. 2    י״פ התשע׳׳ד, עמ' 3074. מינוי עובדים סוציאליים ...

 2. גיליון 6861 עמוד 2 מתאריך 21/08/2014

  ... השופט אליקים רובינשטיין כ׳׳ד באב התשע׳׳ד (20 באוגוסט 2014) (חמ 3-1803-ה1) ציפי לבני _    שרת המשפטים 1 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370; התשס׳׳ז, עמ' 882. מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-984ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-984ו ו ...

 3. גיליון 6801 עמוד 4 מתאריך 13/05/2014

  ... יושב ראש: אליקים רובינשטיין, שופט בית המשפט העליון. ממלאי מקום חברים אורית רימוק יובל צלנר שירז פרידמן-כהן טל אשכנזי חן שמילו יובל ששון מירה פלג סהר פינטו דני עוזרי רון לביא חברים    ממלאי מקום ...

 4. גיליון 6788 עמוד 3 מתאריך 10/04/2014

  ... במקום ״מרים נאור, משנה לנשיא בית המשפט העליון - חברה״ יבוא ״השופט אליקים רובינשטיין - חבר״. תוקף השינוי מיום ה' בניסן התשע״ד (5 באפריל 2014). י' בניסן התשע״ד (10 באפריל 2014) (חמ 803ו-3-הו) ציפי לבני _    שרת המשפטים 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198; התשנ״ב, עמ' 68. תיקון למבחנים לחלוקת ...

 5. גיליון 6698 עמוד 7 מתאריך 19/11/2013

  ... 2) לעניין החלטה של ועדת משנה של הוועדה המרכזית - יושב ראש ועדת המשנה; ״נשיאות הוועדה״ - יושב ראש הוועדה וסגניו . י״ד בכסלו התשע״ג (28 בנובמבר 2012) (חמ 6י-3-הי) אליקים רובינשטיין שופט בית המשפט העליון יושב ראש ועדת הבחירות _    המרכזית לכנסת ה־9י י ק״ת התשל״ג, עמ' 1978 ...

 6. גיליון 6540 עמוד 6 מתאריך 30/01/2013

  ... אזולאי 8 יצחק וקנין 9 ניסים מרדכי זאב 10 אברהם מיכאלי 11 י׳׳ז בשבט התשע׳׳ג )18 בינואר 2013) נחמ 3-16-ה2) אליקים רובינשטיין שופט בית המשפט העליון יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע עשרה הודעה בדבר עדכון סכום היטל ...

 7. גיליון 6536 עמוד 2 מתאריך 21/01/2013

  ... אליקים רובינשטיין שופט בית המשפט העליון יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית _    לכנסת התשע עשרה י ס״ח התשכ״ט, עמ' 103. 2 י״פ התשע״ג, עמ' 1976. הודעה בדבר התפטרות מועמדים לכנסת התשע עשרה לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט-1969 בהתאם לסעיף 87 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח מושלב ...

 8. גיליון 6530 עמוד 2 מתאריך 14/01/2013

  ... קדימה בראשות שאול מופז - כן עם עם שלם - בראשות הרב חיים אמסלם - ץ 7.    התנועה - בראשות ציפי לבני - צפ עם מרצ - השמאל של ישראל - מרצ. ב' בשבט התשע׳׳ג )13 בינואר 2013( )חמ 3-16-ה2) אליקים רובינשטיין שופט בית המשפט העליון יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית _    לכנסת התשע עשרה ...

 9. גיליון 6529 עמוד 3 מתאריך 09/01/2013

  ... ד . שלמה לוי מרשימת ״הבית היהודי בראשות נפתלי בנט - מיסודם של האיחוד הלאומי, מפד״ל החדשה״ התפטר ביום כ״ח בטבת התשע״ג (7 בינואר 2013). הודעתי מיום י״ז בטבת התשע״ג (30 בדצמבר 2012) בדבר רשימות המועמדים לכנסת התשע עשרה2 תתוקן לפי זה. כ״ז בטבת התשע״ג (8 בינואר 2013) (חמ 3-16) אליקים רובינשטיין ...

 10. גיליון 5447 עמוד 4 מתאריך 26/10/2005

  ... חבריה מקרב אנשי המקצוע - מנחם אלון(יו״ר), אביעד הכהן, יוסף חריש, צבי טל, יעקב ש׳ צמח, יעקב רובין, אליקים רובינשטיין, גבריאלה שלו; מקרב חברי האקדמיה - ארי אבנר, משה בר-אשר, גד בן-עמי צרפתי; וכן אנשי המקצוע המשקיפים נגה ענתבי, עליזה רוזן, יהושע שופמן. מזכירי הוועדה (מן האקדמיה): יוסף עופר, רונית גדיש ...