"אליקים שיוביץ" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5776 עמוד 8 מתאריך 14/02/2008

    ... לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961 אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו-72 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961י, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום ד' בכסלו התשס״ח (14 בנובמבר 2007), בתיקי בד״מ 186/06, החליט להטיל על עורך הדין אליקים שיוביץ, ת״ז 65088643, רישיון מס ...