"אלכסנדר קיסרי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5986 עמוד 5 מתאריך 11/08/2009

  ... לפי חוק המים, התשי”ט-1959 בתוקף סמכותי לפי סעיף 141(א) לחוק המים, התשי׳׳ט-1959' (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את השופט אלכסנדר קיסרי, ת׳׳ז 10658821, לכהן כאב בית דין לענייני מים לפי החוק. תוקף המינוי לשלוש שנים. כ׳׳ב ...

 2. גיליון 5798 עמוד 4 מתאריך 30/04/2008

  ... בוועדה המייעצת שלפי החוק1, ברשימת נציגי בעלי כלי השיט, במקום אלכסנדר קיסרי. י׳׳ט באדר ב' התשס׳׳ח (26 במרס 2008) (חמ 3-1060) שאול מופז _    שר התחבורה והבטיחות בדרכים י ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 329. 2    י”פ התש׳׳ס, עמ' 2578; התשס׳׳א, עמ' 3781. הודעה על מינוי חבר לוועדה המייעצת ...

 3. גיליון 5659 עמוד 2 מתאריך 06/05/2007

  ... עו׳׳ד אלכסנדר קיסרי - נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בחיפה. השופט גלעד נויטל - נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב. השופט אילן שילה - נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב. השופט שאול שוחט - נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב. השופטת מיכל אגמון-גונן - נבחרה ...

 4. גיליון 5626 עמוד 2 מתאריך 06/02/2007

  ... הרשמת לימור רייך עו״ד אסתר וינדר עו׳׳ד ליאור ברינגר עו״ד ליאור חורב עו׳׳ד אבישי זבולון עו״ד חגי טרסי עו׳׳ד דן אלדד עו״ד אריה מוסקונה השופט מנחם רניאל השופטת צילה קינן השופט אמיר טובי עו׳׳ד אלכסנדר קיסרי השופטת תמר שרון-נתנאל השופט רמי אמיר ...