"אלכס אחטר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6793 עמוד 2 מתאריך 29/04/2014

  ... הרשם אלכס אחטר - לכהונת שופט בתי משפט לתעבורה במחוז הצפון; עורכת הדין ליאת דהן-חיון - לכהונת רשמת בכירה של בתי משפט השלום במחוז חיפה; עורך הדין אלעד טל - לכהונת רשם בכיר של בתי משפט השלום במחוז צפון; עורך הדין אורי הדר - לכהונת רשם בכיר של בתי משפט השלום במחוז דרום; עורכת הדין ...

 2. גיליון 6793 עמוד 3 מתאריך 29/04/2014

  ... הרשם אלכס אחטר - לכהונת שופט בתי משפט לתעבורה במחוז צפון; עורכת הדין רונה פרסון - לכהונת שופטת בתי משפט לתעבורה במחוז חיפה; תוקף המינויים מיום כ״ג באדר ב' התשע״ד (25 במרס 2014). א' בניסן התשע״ד (1 באפריל 2014) (חמ 3-60-ה1) ציפי לבני שרת המשפטים הארכת מינוי חבר בוועדת אכיפה ...

 3. גיליון 6456 עמוד 3 מתאריך 06/08/2012

  ... לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ה) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את רשמי בית משפט השלום המפורטים להלן, לרשמים של בתי המשפט לענייני משפחה במחוז הצפון, החל ביום כ״ה בתמוז התשע״ב (15 ביולי 2012): ריאד קודסי אלכס אחטר ...

 4. גיליון 6424 עמוד 2 מתאריך 04/06/2012

  ... הרשמת רויטל באום - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז חיפה; עורכת הדין אורית בן־דור ליבל - לכהונת שופטת של בית משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז ירושלים; עורך הדין נאיל מהנא - לכהונת שופט של בית המשפט לתעבורה במחוז ירושלים; הרשם אלכס אחטר - לכהונת רשם בכיר בבתי משפט השלום במחוז הצפון ...

 5. גיליון 5993 עמוד 2 מתאריך 31/08/2009

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-967י', ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את רשם בית משפט שלום אלכס אחטר, ת׳׳ז 011284015, לרשם הוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל במחוז המרכז, החל ביום י׳׳ב באלול התשס׳׳ט (1 בספטמבר 2009). א' באלול התשס׳׳ט (21 באוגוסט 2009) (חמ 3-1121 ...

 6. גיליון 5993 עמוד 4 מתאריך 31/08/2009

  ... מינוי רשם לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב[, התשמ״ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורך הדין אלכס אחטר, ת׳׳ז 011284015, לרשם של בתי משפט השלום במחוז המרכז, החל ביום י׳׳ב באלול התשס׳׳ט )1 בספטמבר 2009 ...