"אמיר ברגר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6855 עמוד 37 מתאריך 12/08/2014

  ... תתכנס ביום 29.10.2014, בשעה 10.00, במשרד עו׳׳ד אמיר ברגר, רח' פנחס רוזן 72, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה שמואל גיבורי, מפרק תמר (ר.י.) שרותים והשקעות בע׳׳מ (ח״פ 51-322169-7) (בפירוק ...

 2. גיליון 6834 עמוד 19 מתאריך 10/07/2014

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 1.9.2014, בשעה 10.00, במשרד עו״ד אמיר ברגר, רח' פנחס רוזן 72, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של ...

 3. גיליון 6308 עמוד 34 מתאריך 11/10/2011

  ... הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 319(2) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 2.10.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אמיר ברגר, ת״ז 054215397, למפרק החברה. אמיר ברגר, עו״ד, מפרק ...

 4. גיליון 6253 עמוד 41 מתאריך 23/06/2011

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 16.8.2011, בשעה 10.00, במשרד עו״ד אמיר ברגר, שד' שאול המלך 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של ...

 5. גיליון 6227 עמוד 4 מתאריך 14/04/2011

  ... בשעה 10.00, במשרד המפרק, שד' שאול המלך 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אמיר ברגר, עו״ד, מפרק אמ.סי.אן.איי בע״מ (ח״פ 51-326117-2) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 6. גיליון 6211 עמוד 64 מתאריך 09/03/2011

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 20.2.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר ברגר, ת׳׳ז 054215397, למפרק החברה. אמיר ברגר, מפרק שורוק בע״מ (ח״פ 51-128259-2) (בפירוק מרצון ...

 7. גיליון 6191 עמוד 62 מתאריך 23/01/2011

  ... הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 15.3.2011, בשעה 10.00, במשרדו של עו״ד אמיר ברגר, שד' שאול המלך 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי ...

 8. גיליון 6061 עמוד 54 מתאריך 08/02/2010

  ... 15.3.2010, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, שד' שאול המלך 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אמיר ברגר, מפרק קריזמאטק בע״מ (ח״פ 51-252793-8) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 9. גיליון 6012 עמוד 31 מתאריך 27/10/2009

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 17.12.2009, בשעה 10.00, במשרד עו׳׳ד אמיר ברגר, שד' שאול המלך 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ...

 10. גיליון 6008 עמוד 35 מתאריך 22/10/2009

  ... שד' שאול המלך 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אמיר ברגר, עו״ד, מפרק ליפמן טכנולוגיות (1997) בע״מ (ח׳׳פ 51-255435-3) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...