"אסנת רובוביץ-ברכש" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5633 עמוד 41 מתאריך 26/02/2007

    ... ע״י ב״כ עו״ד שחר בן עמי ו/או גלעד רוגל ו/או אבי דורון ו/או אסנת רובוביץ-ברכש ו/או שלי רוזנטל ו/או נטע גולן, מבית נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.6.2006 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 19.3.2007    בשעה 8.30 ...