"אסף אבני" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6230 עמוד 2 מתאריך 02/05/2011

    ... 1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198. מינוי רשם לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורך הדין אסף אבני, לרשם של בתי משפט השלום במחוז בירושלים, החל ביום י”א בניסן התשע׳׳א (15 באפריל 2011 ...