"אסף הדני" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6805 עמוד 13 מתאריך 20/05/2014

    ... מנדלסון אסף דני 0 09/04/201 ארסי בועז 14/10/2013 נבון אסתר 31/03/2012 השוי שירלי 30/10/2011 מרקן רומת 02/21/2212 אלברטון איליה 2010/n/n כיליב ולדימיר 02/22/2214 שי שיר 46/41/2046 שאמי יוסף 17/03/1187 הירש חיים 30/12/2013 בן-ארי יפה 09/12/2013 פישלר דב 14/02/2014 בויום לירית 4 21/02/201 אחון דינה ...