"אסף הראל" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6836 עמוד 40 מתאריך 14/07/2014

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק, כתובת לשליחת התביעות: ת״ד 912, בני ברק 51108. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. אסף הראל, עו״ד, מפרק ליסינג מוניות (י.א.ל) בע״מ ...

 2. גיליון 6733 עמוד 5 מתאריך 09/01/2014

  ... 54-021499-6 23/06/2013 אסף הראל, חברת עורכי דין ASAF HAREL, LAW FIRM COMPANY מ.תאגיד. : 514388941 מיתר ,ליקוורניק ,גבע & לשם ברנדווין ושות' 54-021499-6 23/06/2013 אמיר קייזר, חברת עורכי דין AMIR KAISER, LAW FIRM COMPANY מ.תאגיד ...

 3. גיליון 6322 עמוד 2 מתאריך 17/11/2011

  ... הרשם אסף הראל, לכהונת שופט בית הדין האזורי לעבודה בחיפה; עורכת הדין אסנת רובוביץ, לכהונת שופטת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב; עורך הדין אורי גולדקורן, לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז הצפון; עורכת הדין שירי היימן, לכהונת שופטת בתי משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז חיפה; הרשם נעמן ...

 4. גיליון 6294 עמוד 18 מתאריך 15/09/2011

  ... גוריון 2, בית ב.ס.ר 1, קומה 16, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אסף הראל, עו״ד, מפרק יונתן ואליעזר שנברגר יהלומים בע״מ (ח״פ 51-112126-1) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 5. גיליון 6294 עמוד 19 מתאריך 15/09/2011

  ... בן גוריון 2, בית ב.ס.ר 1, קומה 16, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אסף הראל, עו״ד, מפרק זורנו מחשבים ותקשורת בע״מ (ח״פ 51-350151-0) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 6. גיליון 6289 עמוד 24 מתאריך 05/09/2011

  ... רח' בן גוריון 2, בית ב.ס.ר 1, קומה 16, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אסף הראל, עו״ד, מפרק דר מחשוב ישיר תוכנה בע״מ (ח״פ 51-089715-0) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 7. גיליון 6272 עמוד 3 מתאריך 28/07/2011

  ... עורך הדין אורן שגב, נבחר לכהונת שופט בית הדין האזורי לעבודה תל אביב; הרשם אסף הראל, נבחר לכהונת שופט בית הדין האזורי לעבודה חיפה; עורך הדין אלון גביזון, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום (ענייני משפחה) מחוז דרום; עורך הדין דניאל בךטולילה, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז דרום ...

 8. גיליון 6249 עמוד 50 מתאריך 12/06/2011

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. אסף הראל, עו״ד, מפרק ילקוט הפרסומים 6249, י' בסיוון התשע״א, 12.6.2011 4736 אלי אברך ...

 9. גיליון 6240 עמוד 2 מתאריך 24/05/2011

  ... הרשם אסף הראל עו׳׳ד חאולה עאסי השופטת לילי יונג-גופר השופטת אתי בוהדנה ואקנין השופט שכיב סרחאן השופט יעקב וגנר השופט רבקה פוקס השופטת ישראלה קראי גירון-גרינבוים לבתי משפט השלום מחוז חיפה )0-1( לבית המשפט המחוזי תל-אביב השופטת ת מר אברהמי השופט דניאל בארי השופט אלי בכר השופט ...

 10. גיליון 6221 עמוד 33 מתאריך 06/04/2011

  ... אסף הראל, עו״ד, מפרק סגנון חיים - מגזין לתזונה נכונה, בריאות ואיכות חיים בע״מ (ח”פ 51-296838-9) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום ...