"אסתר שטיין" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5666 עמוד 46 מתאריך 21/05/2007

  ... אסתר שטיין, שופטת בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט בבית המשפט המחוזי בירושלים תיק אזרחי 3237/06 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובענין פירוק חברת א.ס.ל.י. בינלאומי בע״מ, ח״פ 51-315580-4, והמבקשת: לילי לאה גבאי, באמצעות ב״כ עו״ד אליהו גבאי, רח' הסורג 2, ירושלים, טל' ...

 2. גיליון 5661 עמוד 38 מתאריך 09/05/2007

  ... אסתר שטיין, שופטת בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט בבית המשפט המחוזי בבאר שבע תיק אזרחי 9140/03 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובענין פירוק חברת חי בוכניק גידולים חקלאיים בע׳׳מ, ח״פ 51-267320-3, והמבקשת: ימקו ידפז תעשיות בע״מ, ח״פ 51-250394-7, מרח' המתכנן 28 ...

 3. גיליון 5584 עמוד 24 מתאריך 27/09/2006

  ... אסתר שטיין, שופטת בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט בבית המשפט המחוזי בירושלים תיק אזרחי 2037/05 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובענין פירוק חברת בית ששון בע״מ, ה״פ 51-195124-6, והמבקש: עודד הכהן, ת״ז 054742291, ע״י ב״כ עו״ד גיורא דבל ו/או וסים נאטור, ממרכז אשדר, רח' הרב ...

 4. גיליון 5568 עמוד 24 מתאריך 23/08/2006

  ... אסתר שטיין, שופטת בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט בבית המשפט המחוזי בירושלים תיק אזרחי 2265/05 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובענין פירוק חברת מ.א. שיטרית בנייה בע״ט, ח״פ 51-213268-9, והמבקש: אחמד דג׳אני, ע״י ב״כ עו״ד נסרי עאמר, רח' אח׳ואן אלספא 56, ת״ד ...

 5. גיליון 5561 עמוד 18 מתאריך 30/07/2006

  ... אסתר שטיין, שופטת בבית המשפט לעניני משפחה בראשון לציון תיק 3060/06 בענין: חוק הצהרות מוות, התשל׳׳ח-1978, ובענין: הצהרת מותו של נספה שנות השואה משה חיים גוטמן, והמבקש: ניסן דב, ת׳׳ז 070666359, מרח' בנימין 38/14, רחובות 76241. הודעה להווי ידוע כי המבקש הנ׳׳ל פנה אל בית ...

 6. גיליון 5550 עמוד 21 מתאריך 09/07/2006

  ... על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו, או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן ייתן בית המשפט החלטה כטוב בעיניו. אסתר שטיין, שופטת 4127 ילקוט הפרסומים 5550, י”ג בתמוז התשס׳׳ו, 9.7.2006 ...