"אסתר שטמר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6036 עמוד 2 מתאריך 24/12/2009

  ... אסתר שטמר;    ליאורה ברודי; אחיקם סטולר;    קלרה רג'יניאנו; רות לורך;    אהרון מקובר. יעקב שיינמן; עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה. (2)    השופטת ורדה פלאוט, עד יום י' בחשוון התשע׳׳ד (14 באוקטובר 2013). ו' בכסלו התש׳׳ע (23 בנובמבר 2009) (חמ 3-686) דורית ביניש ...

 2. גיליון 5722 עמוד 6 מתאריך 25/09/2007

  ... אסתר דודקביץ מיכל נד׳׳ב אחיקם סטולר אסתר שטמר אילן ש' שילה י׳׳ט באלול התשס׳׳ז(2 בספטמבר 2007) (חמ 3-686) דורית ביניש נשיאת בית המשפט העליון 1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134. מינוי רשם בית דין לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק בית הדין לעבודה ...

 3. גיליון 5685 עמוד 2 מתאריך 28/06/2007

  ... השופטת אסתר שטמר - נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי מרכז. השופט אחיקם סטולר - נבחר לכהונת שופט בית המשפט המחוזי מרכז. השופטת דיאנה סלע - נבחרה לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה. הרשם אהרון שדה - נבחר לכהונת שופט בית משפט השלום מחוז חיפה. הרשם דאוד מאזן - נבחר לכהונת שופט בתי ...

 4. גיליון 5659 עמוד 2 מתאריך 06/05/2007

  ... השופטת דליה גנות השופט מאיר יפרח השופטת חיותה כוחן השופטת מיכל נד׳׳ב השופטת אסתר שטמר השופט אחיקם סטולר הודעה בדבר הצורך לבחור רבני עיר בירושלים לפי תקנות בחירות רבני עיר, התשל״ה-1974 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4(א) לתקנות בחירות רבני עיר, התשל׳׳ה-1974י (להלן - התקנות), לאחר קבלת דרישת המוסדות ...

 5. גיליון 5626 עמוד 2 מתאריך 06/02/2007

  ... עו״ד אריה מוסקונה השופט מנחם רניאל השופטת צילה קינן השופט אמיר טובי עו׳׳ד אלכסנדר קיסרי השופטת תמר שרון-נתנאל השופט רמי אמיר השופט רמי אמיר השופטת מיכל נד׳׳ב השופטת זיוה הרמן הדסי השופטת אסתר שטמר השופטת מיכל אגמון גונן השופטת אסתר דודקביץ השופט חנוך פדר השופט אחיקם סטולר ילקוט ...