"אפרים צ'יזיק" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6549 עמוד 3 מתאריך 17/02/2013

  ... עורך הדין אהד גורדון - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז ירושלים; עורך הדין רועי פרי - לכהונת שופט של בית משפט לתעבורה במחוז תל אביב; הרשם אפרים צ'יזיק - לכהונת רשם בכיר. תוקף המינויים החל ביום ג' בשבט התשע׳׳ג (14 בינואר 2013). ה' בשבט התשע׳׳ג (16 בינואר 2013) (חמ 3-60-ה1 ...

 2. גיליון 6483 עמוד 3 מתאריך 18/10/2012

  ... עו״ד אורית ליפשיץ    עו״ד עירן נהון עו״ד ישראל שדה    עו״ד ליאת שמיר הירש רשמים בכירים הרשם אפרים צ'יזיק א' בחשוון התשע״ג (17 באוקטובר 2012) (חמ 3-1803) יעקב נאמן שר המשפטים יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים הודעה בדבר מינוי ועדת מינהל שירות העובדים למועצות המקומיות ...

 3. גיליון 6078 עמוד 3 מתאריך 19/04/2010

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ׳1967-r', ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את רשם בית משפט שלום, אפרים צ'יזיק, לרשם הוצאה לפועל בלשכות ההוצאה לפועל במחוזות חיפה והמרכז, החל ביום כ׳׳ז בניסן התש׳׳ע (11 באפריל 2010). י׳׳ח באדר התש׳׳ע (4 במרס 2010) (חמ 3-1121) יעקב ...

 4. גיליון 6078 עמוד 5 מתאריך 19/04/2010

  ... נשיאת בית המשפט העליון מינוי לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורך הדין אפרים צ'יזיק, לרשם של בתי משפט השלום במחוזות חיפה והמרכז, החל ביום כ׳׳ז בניסן התש׳׳ע (11 באפריל 2010 ...

 5. גיליון 5979 עמוד 57 מתאריך 22/07/2009

  ... והמבקש: רו׳׳ח אמיר נגרי, המפרק הזמני, משד' ההסתדרות 72, מפרץ חיפה, טל' 04-8401577, פקס' 04-8401588, ע”י ב”כ עו׳׳ד אפרים צ'יזיק, משד' המגינים 39, חיפה, טל' 04-8103014, פקס' 04-8103015. נמסרת בזה הודעה, כי הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני ...

 6. גיליון 5906 עמוד 24 מתאריך 22/01/2009

  ... אליעד שחם, עו״ד מפרק זמני בבית המשפט המחוזי בחיפה תיק אזרחי 7728-12-08 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת קורט לוסטיג בע״מ, ח״פ 51-026275-1, והמבקש: יוסף דוהן, ע״י ב״כ עו״ד אפרים צ'יזיק, מרח' דוד פינסקי 5, חיפה, טל' 04-8103014, פקס' 04-8103015 ...

 7. גיליון 5448 עמוד 13 מתאריך 27/10/2005

  ... תיק אזרחי 265/05 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובענין פירוק חברת גל אלדר חברה להנדסה ולקבלנות בנין בע״מ, ח״פ 51-265958-2, והמבקשת: ש. אלסטר בע״מ, ע״י ב״כ עו״ד אפרים צ'יזיק, מרח' דוד פינסקי 5, חיפה, טל' 04-8103014, פקס' 04-8103015. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.6.2005 ...