"ארז שני" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6384 עמוד 2 מתאריך 27/02/2012

  ... לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-11971, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופטים: אלון גביזון עדו כפכפי יובל ליבדרו רון סולקין יואב עטר ארז שני יעקב שקד צחי עוזיאל מעין בן-ארי לשמש שופטי נוער עד תום תקופת ...

 2. גיליון 6225 עמוד 2 מתאריך 13/04/2011

  ... עורך הדין ארז שני - לכהונת שופט של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז תל אביב; עורכת הדין יעל טויסטר ישראלי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז המרכז; השופטת שרון לארי-בבלי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז ירושלים; הרשמת לימור רייך - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז תל אביב ...

 3. גיליון 6214 עמוד 3 מתאריך 17/03/2011

  ... עורך הדין ארז שני - לכהונת שופט של בית משפט שלום (ענייני משפחה) מחוז תל אביב; עורכת הדין יעל טויסטר ישראלי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז המרכז; השופטת שרון לארי-בבלי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז ירושלים; הרשמת לימור רייך - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז תל אביב ...

 4. גיליון 6186 עמוד 2 מתאריך 11/01/2011

  ... לבתי המשפט לענייני משפחה מחוזות תל אביב (1) והמרכז (1) עו׳׳ד יחזקאל אליהו עו׳׳ד ארז שני לבתי משפט השלום מחוזות תל אביב (1) והמרכז (2) עו׳׳ד יגאל בורוכובסקי עו׳׳ד יוסי טופף עו׳׳ד עידית פלד עו׳׳ד אפרת בוסני עו׳׳ד יורם ליכטנשטיין לבתי משפט השלום (נוער) מחוז המרכז (1) עו׳׳ד טובה פרי ...

 5. גיליון 5694 עמוד 49 מתאריך 23/07/2007

  ... ביום 10.9.2007, בשעה 9.00, במשרדי החברה, רח' הנביאים 6, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. ארז שני, מפרק ביוטי גלרי בע״מ (ח״פ 51-154981-8) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...