"אריאל אבייט" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6403 עמוד 39 מתאריך 22/04/2012

    ... והמבקשת: רות ספונדר, ת״ז 068298694, ע״י ב״כ עו״ד אלישע חנינוביץ ועו״ד אריאל אבייט, מרח' הפועל 2, רמלה, טל' 08-9240789, פקס' 08-9293448. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.9.2011 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום ...