"אשרית רוטקופף" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6201 עמוד 3 מתאריך 20/02/2011

  ... מטילה על שופטות בית משפט השלום במחוז המרכז ששמן מפורט להלן לשמש שופטות נוער: עדנה קוזין יוסף אשרית רוטקופף חנה קיציס. תוקף המינוי עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה. כ׳׳ז בשבט התשע׳׳א (1 בפברואר 2011) (חמ 3-686) דורית ביניש נשיאת בית המשפט העליון מינוי שופטי נוער ...

 2. גיליון 6192 עמוד 2 מתאריך 25/01/2011

  ... השופט יונה אטדגי - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב; עורך דין עזריה אלקלעי - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז תל אביב; הרשם בנימין יזרעאלי - לכהונת שופט של בית משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז המרכז; עורכת דין אשרית רוטקופף - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז המרכז ...

 3. גיליון 6169 עמוד 2 מתאריך 07/12/2010

  ... עו׳׳ד אשרית רוטקופף - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז המרכז; עו׳׳ד עזריה אלקלעי - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז תל אביב; עו׳׳ד טל לוי - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז תל אביב; עו׳׳ד צחי עוזיאל - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז תל אביב; הרשמת ...

 4. גיליון 6087 עמוד 3 מתאריך 16/05/2010

  ... ד אשרית רוטקופף עו עו״ד עדי הדר ד איריס שמואלי עו עו״ד אורית וינשטיין ד מיכל רוזן עוזר עו עו״ד עדנה יוסף-קוזין לבתי משפט השלום מחוז הצפון (1) ד אלעד טל עו הרשמת רבקה איזנברג ׳ד ניר מישורי לב-טוב עו ...