"בטינה טאובר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6739 עמוד 3 מתאריך 20/01/2014

  ... לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-11971, ובהסכמת שרת המשפטים, אני מטיל על בטינה טאובר ורבקה פוקס לשמש שופטות נוער עד תום תקופת כהונתן בערכאת בית משפט מחוזי. כ״ט בטבת התשע״ד (1 בינואר 2014) (חמ 3-686-ה1 ...

 2. גיליון 6037 עמוד 2 מתאריך 24/12/2009

  ... השופטת בטינה טאובר - לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי בחיפה; השופטת טלי חיימוביץ' - לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי בבאר שבע; השופטת נחמה נצר - לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי בבאר שבע; השופטת יעל רז-לוי - לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי בבאר שבע; י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198 ...

 3. גיליון 5999 עמוד 2 מתאריך 17/09/2009

  ... השופטת בטינה טאובר - נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי בחיפה; עו׳׳ד משה הכהן - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים; השופט רפאל כרמל - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים; השופט יגאל מרזל - נבחר לכהונת שופט של בית משפט מחוזי; השופטת )בדימוס( רות שטרנברג ...

 4. גיליון 5982 עמוד 2 מתאריך 23/07/2009

  ... השופט אמיר טובי, השופטת תמר שרון נתנאל, השופטת אריקה פריאל, השופטת בטינה טאובר, השופט חנן אפרתי, 2( עו"ד משה הכהן, השופט ראובן שמיע, השופט יגאל מרזל, השופט יואל צור, השופטת (בדימוס) רות שטרנברג-אליעז. יעקב נאמן שר המשפטים בשקלים חדשים הם כמפורט להלן ...