"בן שלו" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6858 עמוד 2 מתאריך 17/08/2014

  ... עו׳׳ד ארז נוריאלי    עו׳׳ד מרדכי מוטי פירר הרשם הבכיר בן שלו לבתי משפט לתעבורה מחוז הדרום (0- 1) עו׳׳ד בועז אורן    הרשמת הבכירה רנה הירש עו׳׳ד נועה חקלאי    עו׳׳ד ארז נוריאלי עו״ד טל פרי י׳׳ז באב התשע׳׳ד (13 באוגוסט 2014) (חמ 3-1803-ה1) ציפי לבני שרת המשפטים ...

 2. גיליון 6831 עמוד 30 מתאריך 07/07/2014

  ... אריאל שמת ו20/09/0 30 :08 06/14/ו0 02-04-ו0264 9וו40 קרן קימ ת לישחאל^^בת יר 87ו07027ו בוכבינדר ליודמילו ו06/02/0 30 :08 01/06/14 48411-04-14 43064 שפרינצק 7/0,אזור 4נ904ו06 בן שלו ם סימון ילקוט הפרסומים 6831, ני׳ ...

 3. גיליון 6381 עמוד 2 מתאריך 16/02/2012

  ... איריס אסל צוריאל לרנר עדי אייזדרופר סיגל אלבו בן שלו. מרים יפעתי (חלאוי) יפעת אונגר ביטון ג' בשבט התשע׳׳ב (27 בינואר 2012) (חמ 3-64) יעקב נאמן שר המשפטים י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשע׳׳א, עמ' 928. 1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198 ...

 4. גיליון 6288 עמוד 75 מתאריך 31/08/2011

  ... בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' שפירא 73, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. בני שלו, מפרק ש.א המרכז הישראלי למיגון בע׳׳מ (ח”פ 51-244049-6) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 5. גיליון 6237 עמוד 33 מתאריך 18/05/2011

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. בני שלו, מפרק מור אופיר הובלות בע״מ (ח”פ 51-200096-9) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...

 6. גיליון 6145 עמוד 49 מתאריך 13/10/2010

  ... 1/135540 01/11/1994 מוסקוביץ רינה מוסקוביץ יעקב 1/135541 20/05/1985 קייל אליהו קייל חדוה 1/135543 0 04/03/201 נחשון בן-שלו אסתר נחשון ברכה 1/135545 7/07/2009 1 הלפמן חנה הלפמן משה 1/135549 28/05/2010 פרלמן כרם ...

 7. גיליון 5873 עמוד 7 מתאריך 01/12/2008

  ... מינוי רשם לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורך הדין בן שלו, ת׳׳ז 037683166, לרשם/ראש הוצל׳׳פ של בתי משפט השלום במחוז ירושלים, החל ביום ד' בכסלו התשס׳׳ט(1 בדצמבר 2008 ...