"בנימין ארנון" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6288 עמוד 3 מתאריך 31/08/2011

  ... השופט אילן שילה, סגן נשיא של בית    דן מרגליות, המשפט המחוזי מרכז    ת”ז 005067954 השופט בנימין ארנון, בית המשפט המחוזי יחיאל מונד, מרכז    ת׳׳ז 008129710 מענה של ועדת הערר בבית המשפט המחוזי מרכז. בהודעה על מינוי ועדת ערר2, בטור א', במקום ”תל אביב והמרכז” יבוא ”תל אביב ...

 2. גיליון 6036 עמוד 2 מתאריך 24/12/2009

  ... 1)    מיכל נד׳׳ב;    בנימין ארנון; אסתר שטמר;    ליאורה ברודי; אחיקם סטולר;    קלרה רג'יניאנו; רות לורך;    אהרון מקובר. יעקב שיינמן; עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה. (2)    השופטת ורדה פלאוט, עד יום י' בחשוון התשע׳׳ד (14 באוקטובר 2013). ו' בכסלו התש׳׳ע ...

 3. גיליון 5786 עמוד 3 מתאריך 16/03/2008

  ... בישיבתה מיום ט׳׳ו באדר א' התשס׳׳ח (21 בפברואר 2008), החליטה לבחור במועמדים האלה: עורך הדין בנימין ארנון - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי מרכז. השופט רענן בן-יוסף - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב. השופטת מרים דיסקין - נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי בתל אביב ...

 4. גיליון 5760 עמוד 2 מתאריך 09/01/2008

  ... עו״ד בנימין ארנון, השופטת ה דסה אסיף, השופטת נאוה בכור, עו״ד שמואל בורנשטיין, השופט רענן בן-יוסף, השופט אליהו בכר, השופטת מרים דיסקין השופטת ליאורה ברודי, עו״ד עדי זרנקין, השופטת זיוה הרמן הדסי, השופט יצחק יצחק, השופט אביטל ...