"בנימין יזרעאלי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6192 עמוד 2 מתאריך 25/01/2011

  ... השופט יונה אטדגי - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב; עורך דין עזריה אלקלעי - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז תל אביב; הרשם בנימין יזרעאלי - לכהונת שופט של בית משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז המרכז; עורכת דין אשרית רוטקופף - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז המרכז ...

 2. גיליון 6192 עמוד 3 מתאריך 25/01/2011

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ב( לחוק בית משפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את -בנימין יזרעאלי אילת גולן-תבורי 1 ס״ח התשנ׳׳ה, עמ' 393. יהורם שקד רונית גורביץ רותם עיאש אלון רום שופטים של בית משפט שלום, לדון בבית משפט לענייני משפחה, החל ביום כ׳׳ג ...

 3. גיליון 6169 עמוד 2 מתאריך 07/12/2010

  ... הרשם בנימין יזרעאלי - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום )ענייני משפחה( במחוז המרכז; עו׳׳ד יהורם שקד - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום )ענייני משפחה( במחוז תל אביב; עו׳׳ד אלי אנושי - נבחר לכהונת שופט של בתי משפט לתעבורה במחוז המרכז; עו׳׳ד אריה זרזבסקי - נבחר לכהונת שופט של בתי משפט ...

 4. גיליון 6142 עמוד 2 מתאריך 10/10/2010

  ... עו״ד ליאורה וינשטיין, הרשם בנימין יזרעאלי, עו״ד חגי לרון, הרשמת אליה נוס, הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-1984 לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, מתפרסמים בזה שמות המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת ...

 5. גיליון 5987 עמוד 2 מתאריך 17/08/2009

  ... הרשמת לימור בךשמן, הרשמת רות וקסמן, הרשמת מידה דהן, הרשמת גלית אוסי-שרעבי, הרשם בנימין יזרעאלי , הרשם אבי שליו, הרשמת לימור רייך, הרשם משה כהן, הרשם דן סעדון, עו״ד מירב בן-ארי, עו״ד אפרת בוסני, עו״ד סיגל דומיניץ-סומך ...

 6. גיליון 5804 עמוד 2 מתאריך 12/05/2008

  ... לבתי משפט השלום מחוז המרכז(1) הרשם בנימין יזרעאלי עו׳׳ד ענת בירן עו׳׳ד רמי חיימוביץ עו׳׳ד נגה שמואלי-מאייר עו׳׳ד ישעיהו-דן רונן עו״ד עמירם (עמי) קובו הרשמת לימור רייך עו׳׳ד שלמה בנג׳ו עו״ד טלי ויינצר-אלאור שופט עמית השופט (בדימוס) גבריאל שטרסמן (חמ 3-1803) דניאל פרידמן שר המשפטים ...