"בני שגיא" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6739 עמוד 37 מתאריך 20/01/2014

  ... החברה. בני וגיא בע״מ (ח׳׳פ 51-438060-9) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שנועדה והתכנסה ...

 2. גיליון 6519 עמוד 73 מתאריך 27/12/2012

  ... בן מגיא נסי 1/18102 בתאות 23/09/2m4 קן דוד ביון בן דיד יוסף 3/18105 23/79/2112 בן מאיד נוע ם בו מאיר מאיר זאב 1/18155 3/14/2012 2 וולף שדי וולף שלי 1/18100 23/04/2010 בן משה מאיר מרקו בוקובזה מזרים לובט ...

 3. גיליון 6366 עמוד 105 מתאריך 23/01/2012

  ... 311287114 בן גיא תמרה 05/12/11 ;!:1:5(52-20-12 נ;?!7;23 הסיירים 2, לוד 12942323 בן וסלמון אליהו 10/12/11 51302-U-12 24246 קבוץ גלויות 30, נצו ציונה 31457313 בן שמעון אביבה 22/11/11 43559-13-12 26313 ...

 4. גיליון 6200 עמוד 73 מתאריך 20/02/2011

  ... 351727626 בן גיא תמרה 09:53 05/10/51 27/22/20 35623-01-50 23450 עירית 7,תל אביב - יפו 26082160 בן חיים אליהו 05:50 05/09/11 15/12/10 45646-57-10 23636 הירדן יה26,רמת גן 14960746 בן תרדכי ניסן 10: 50 10/07/11 ...

 5. גיליון 6177 עמוד 84 מתאריך 21/12/2010

  ... בן גיא ומיכאל 01:30 03/11/11 10/10/10 25024-05-10 24680 בצרה 10,בצרה 02123605 בן דור ענבר 17:30 79/19/11 03/11/10 10095-10-10 25081 ש/ ןרושלים 18/1,תל אביב - יפו 22206512 בן זקן ׳שרון 19: 00 13/06/11 00/10/10 ...

 6. גיליון 6114 עמוד 63 מתאריך 29/07/2010

  ... מריומה רווה 1/01000 87/09/2009 קנופלר סידה קנופהר וזרק 1/21859 19/93/2909 בן גיא ראובן בן גיב ציונה 1/21857 991 09/10/2 קיוייל ג׳ין נוריס נוריסון הלן 1/21850 20/90/2090 ו;י!^ןן־נ רחלי בזרחי ציונה 1/21859 ...

 7. גיליון 5976 עמוד 45 מתאריך 14/07/2009

  ... מיכאל בן גיא 311787303 950 29319 לוינסקי 61, תל אביב-יפו נבון מיכאל - אלמי אקסצ'יינג' משה שרת 46/6, חולון מיכאל נבון 015460967 951 32097 מרבד הקסמים מרכז מסחרי, ראש העין צנגי ראש העין החמישה 18, ראש העין מיכאל נגר ...

 8. גיליון 5659 עמוד 2 מתאריך 06/05/2007

  ... עו׳׳ד בני שגיא - נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז תל אביב. ג' באייר התשס׳׳ז(22 באפריל 2007) (חמ 3-1803) דניאל פרידמן שר המשפטים 1 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370. 2598    ילקוט הפרסומים 5659, י׳׳ח באייר התשס׳׳ז, 6.5.2007 המחיר 73 אגורות    0334-3030 ISSN    סודר במח ...

 9. גיליון 5626 עמוד 2 מתאריך 06/02/2007

  ... עו״ד שלמה בנג׳ו עו״ד בני שגיא עו״ד שולמית ברסלב עו״ד אילן בן-דור עו״ד ערפאת טאהא עו״ד נסרין עדוי הרשם דאוד מאזן הרשמת שולמית פומרנץ עו״ד פנינה לוקיץ' הרשם אהרון שדה עו״ד רות מזרחי הרשם אבישי קאופמן עו״ד יאיר מלצר ...