"ברכה לכמן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6858 עמוד 3 מתאריך 17/08/2014

    ... הרשמת ברכה לכמן    עו׳׳ד רות שפילברג כהן בחירת שופטי תעבורה לבית משפט שלום השופט שלמה בנג'ו    השופט נאיל מהנא השופטת מרים קסלסי    השופט גיל קרזבום בחירת רשמים לכהונת רשמים בכירים הרשם אורן כרמלי    הרשמת טלמור פרס הרשם איתי רגב בחירת רשם בכיר לבתי משפט השלום מחוז ...

  2. גיליון 6456 עמוד 3 מתאריך 06/08/2012

    ... להלן, לרשמים של בתי המשפט לענייני משפחה במחוז הצפון, החל ביום כ״ה בתמוז התשע״ב (15 ביולי 2012): ריאד קודסי אלכס אחטר ברכה לכמן כ׳׳א בתמוז התשע׳׳ב (11 ביולי 2012) (חמ 3-2666 II) אשר גרוניס _    נשיא בית המשפט העליון י ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393. מינוי מנהלי לשכות הוצאה לפועל ...

  3. גיליון 6203 עמוד 2 מתאריך 23/02/2011

    ... לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ׳׳ז-1967י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את רשמת בית משפט השלום ברכה לכמן, ת׳׳ז 022118228, לרשמת הוצאה לפועל בלשכות ההוצאה לפועל במחוזות חיפה והצפון, החל ביום י”א בשבט התשע׳׳א )16 בינואר 2011(. א' ...