"ג'ורג' אזולאי" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6816 עמוד 2 מתאריך 09/06/2014

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התש^א^^, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את השופט ג'ורג' אזולאי, נשיא בתי משפט השלום במחוז הצפון, ליושב ראש ועדות השחרורים. תוקף המינוי לשנתיים. י׳׳ג בשבט התשע׳׳ד (14 בינואר 2014) (חמ 3-101-^) ציפי לבני _    שרת המשפטים ...

 2. גיליון 5986 עמוד 3 מתאריך 11/08/2009

  ... 1947126; השופט ג'ורג' אזולאי, ת׳׳ז 15304074; השופטת רחל חוזה, ת׳׳ז 9922212. השופט יעקב פרסקי, ת׳׳ז 12175196, החל ביום ט׳׳ו בטבת התש׳׳ע (1 בינואר 2010). תוקף המינוי לשנתיים. כ׳׳ב בתמוז התשס׳׳ט (14 ביולי 2009) (חמ 101—3) יעקב נאמן _    שר המשפטים 1 ס״ח התשס״א, עמ' 410 ...

 3. גיליון 5955 עמוד 2 מתאריך 24/05/2009

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את ג'ורג' אזולאי, ת׳׳ז 015304074, שופט בית משפט שלום, להיות נשיא של בתי משפט השלום מחוז הצפון, החל ביום י׳׳ח באייר התשס׳׳ט (12 במאי 2009 ...

 4. גיליון 5462 עמוד 3 מתאריך 27/11/2005

  ... נבילה דלה מוסא, ת”ז 59454678 ג'אדה בסול, ת׳׳ז 59315960 סרחאן שכיב, ת”ז 55814495 ג'ורג' אזולאי, ת”ז 15304074 דינה מויאל, ת”ז 53449476 מרדכי נדל, ת׳׳ז 54215157 מרים רבס, ת׳׳ז 6741797 שאהר אטרש, ת׳׳ז 57039125 אורית קנטור, ת”ז 55093660 אברהם יונתן, ת׳׳ז 57178147 תוקף המינוי לשנתיים. י׳׳ב בחשון ...