"ג'מילה ג'בארין" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6384 עמוד 2 מתאריך 27/02/2012

  ... לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-11971, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופטים: אוסילה אבו-אסעד נעמן אדריס הילה גורביץ שיינפלד שירי היימן יוסף טורס עמית רוזינס אליה נוס ג'מילה ג'בארין שושנה ליבוביץ ...

 2. גיליון 6225 עמוד 2 מתאריך 13/04/2011

  ... הרשמת לימור רייך - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז תל אביב; הרשמת ג'מילה ג'בארין - לכהונת שופטת של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז הצפון; הרשם נמרוד פלקס - לכהונת שופט של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז ירושלים; עורך הדין גיא הימן - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז תל אביב ...

 3. גיליון 6214 עמוד 3 מתאריך 17/03/2011

  ... הרשמת ג'מילה ג'בארין - לכהונת שופטת של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז הצפון; 1 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370. הרשם נמרוד פלקס - לכהונת שופט של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז ירושלים; עורך הדין גיא הימן - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז תל אביב; הרשמת אליה נוס - לכהונת שופטת של בית ...

 4. גיליון 6142 עמוד 2 מתאריך 10/10/2010

  ... הרשמת ג'מילה ג'בארין,    הרשמת אינעאם שרקאוי. לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז הדרום (1) עו״ד רותם עיאש. רשימה זו באה להוסיף על פרסומים קודמים1 2. כ״ט בתשרי התשע״א (7 באוקטובר 2010) (חמ 3-1803) יעקב נאמן שר המשפטים י י״פ התש״ע, עמ' 858, עמ' 1130, עמ' 1570 ועמ' 2936 ...

 5. גיליון 5855 עמוד 2 מתאריך 06/10/2008

  ... הרשמת ג'מילה ג'בארין    עו׳׳ד אורנה אליגון דר עו׳׳ד עידית קרונברגר-רחין לבתי משפט השלום מחוז הדרום (2) עו׳׳ד פנינה בן-יוסף הרשמת אילת ג'רבי עו׳׳ד אלון אלטמן עו׳׳ד נגה שמואלי-מאייר עו׳׳ד חגי לרון הרשמת אורית בת אל חדד עו״ד אריאל ברגנר ז' בתשרי התשס״ט (6 באוקטובר 2008) (חמ 3-1803 ...

 6. גיליון 5804 עמוד 2 מתאריך 12/05/2008

  ... עו׳׳ד ניצן סילמן עו׳׳ד אורנה אליגון דר הרשמת ג'מילה ג'בארין י ק״ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370; התשנ׳׳ז, עמ' 342. לבתי משפט השלום מחוז המרכז(1) הרשם בנימין יזרעאלי עו׳׳ד ענת בירן עו׳׳ד רמי חיימוביץ עו׳׳ד נגה שמואלי-מאייר עו׳׳ד ישעיהו-דן רונן עו״ד עמירם (עמי) קובו הרשמת לימור רייך עו׳׳ד שלמה בנג׳ו ...

 7. גיליון 5746 עמוד 4 מתאריך 05/12/2007

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עו׳׳ד ג'מילה ג'בארין, ת׳׳ז 027529551, לרשמת/ראש ההוצאה לפועל של בתי משפט השלום במחוז הצפון, החל ביום ה' בכסלו התשס׳׳ח (15 בנובמבר 2007). ג' בכסלו ...

 8. גיליון 5716 עמוד 2 מתאריך 11/09/2007

  ... לבתי משפט לענייני משפחה מחוז חיפה (1) עו״ד אסתר ז׳יטניצקי(רקובר), הרשמת מירה דהן, עו״ד ג'מילה ג'בארין לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז הצפון(1) הרשמת נסרין בשארה-כרייני הרשמת תמר נסים-שי עו״ד ג'מילה ג'בארין לבתי משפט השלום מחוז הצפון (3) עו״ד אמאל חמיס    הרשם ריאד קודסי ...