"ג'ני טנוס" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5490 עמוד 2 מתאריך 05/02/2006

    ... ג'ני טנוס וויליאם חאמד שלהבת קמיר-וייס הודעה על מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו אני מודיעה בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו ו, שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי את ניצה שרון, ת״ז 8780וו006, שופטת של בית ...

  2. גיליון 5433 עמוד 2 מתאריך 06/09/2005

    ... עו״ד שולמית ברסלב עו״ד יואל עדן עו״ד ג'ני טנוס עו״ד חאמד וויליאם הרשמת דל ית ורד עו״ד אורן כ״ץ עו״ד אנטולי קריינס הרשמת מירה דהן הרשמת רות וקסמן הרשמת מגי כהן עו״ד יהודית לייבה עו״ד חגית תירוש עו״ד שרון הל-גלעד שרף עו״ד עדנה נוימן הרשם רפי ארניה הרשמת שלהבת קמיר-וייס עו״ד רחמים גדי עו״ד מיכל גל ...