"גיא אשר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6293 עמוד 52 מתאריך 12/09/2011

    ... 62908 הסייפן 18/0,קרית גת 29030046 ופרץ גיא אשר 12:30 21/03/12 25/07/11 11־42279-16 63166 ופרשי ארצנו 84/1,דימונה 12464913 צריקר אמרון 10:30 19/03/12 17/07/11 11־26833-00 62844 קדש 14,אשדוד 55427876 קדוש לאה ...