"גיא הימן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6288 עמוד 2 מתאריך 31/08/2011

  ... גיא הימן יעל טויסטר ישראלי הישאם אבו שחאדה גלית אוסי שרעבי לימור רייך מי-טל אל-עד קרביס אילנית אימבר אינעאם דחלה-שרקאוי תוקף המינוי עד תום תקופת כהונתם בערכאת בית משפט שלום. ט׳׳ו באב התשע׳׳א )15 באוגוסט 2011( )חמ 3-686( דורית בייניש נשיאת בית המשפט העליון 1    ס׳׳ח התשל׳׳א ...

 2. גיליון 6225 עמוד 2 מתאריך 13/04/2011

  ... עורך הדין גיא הימן - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז תל אביב; הרשמת אליה נוס - לכהונת שופטת של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז המרכז; עורך הדין הישאם אבו שחאדה - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז המרכז; עורכת הדין מרים קסלסי - לכהונת שופטת של בתי משפט לתעבורה במחוז ירושלים ...

 3. גיליון 6214 עמוד 3 מתאריך 17/03/2011

  ... הרשם נמרוד פלקס - לכהונת שופט של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז ירושלים; עורך הדין גיא הימן - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז תל אביב; הרשמת אליה נוס - לכהונת שופטת של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז המרכז; עורך הדין השאם אבו שחאדה - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז המרכז ...

 4. גיליון 6142 עמוד 2 מתאריך 10/10/2010

  ... עו״ד ליאור ברינגר , עו״ד גיא הימן, עו״ד ליאורה וינשטיין, הרשם בנימין יזרעאלי, עו״ד חגי לרון, הרשמת אליה נוס, הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-1984 לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, מתפרסמים בזה ...