"גיא שני" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6796 עמוד 3 מתאריך 04/05/2014

  ... אפרת פינק דניאל קירס מחמוד שדאפנה ערן שילה ליאת שמיר הירש גיא שני 2014) אשר גרוניס נשיא בית המשפט העליון מינוי שופט נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שרת המשפטים, אני ...

 2. גיליון 6676 עמוד 2 מתאריך 20/10/2013

  ... הרשם גיא שני, נבחר לכהונת שופט בית משפט שלום/רשם בית המשפט העליון; הרשמת שרון הינדה, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו; עורך הדין עדי הדר, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו; עורך הדין שי )משה( מזרחי, נבחר לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו ...

 3. גיליון 6638 עמוד 2 מתאריך 31/07/2013

  ... הרשם גיא שני לבתי משפט השלום מחוז תל אביב/מרכז )4-0( עו״ד חנוך ארליך עו״ד דנה אמיר עו״ד יגאל בורוכובסקי הרשמת דורית בונדה עו״ד אפרת בר-נתן הרשם אריה ביטון עו״ד מרב גרינברג עו״ד אביים ברקאי עו״ד אמיר דורון עו״ד סיגל דומניץ ...

 4. גיליון 6483 עמוד 2 מתאריך 18/10/2012

  ... שופט בית משפט שלום/רשם בית המשפט העליון (1) הרשם גיא שני לבתי משפט השלום מחוז תל אביב או מרכז (2-1) עו׳׳ד אופיר איל    עו׳׳ד אפרת אליאס עו׳׳ד חנוך ארליך    עו׳׳ד אפרת בוסני או מרכז (1) השופטת הדסה אסיף השופטת נאוה בכור עו׳׳ד שלומית ברנע פרגו השופטת חדוה וינבאום וולצקי ...

 5. גיליון 6073 עמוד 2 מתאריך 24/03/2010

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורך הדין גיא שני לרשם של בית המשפט העליון, החל ביום ח' באדר התש׳׳ע (22 בפברואר 2010). ח' באדר התש׳׳ע (22 בפברואר 2010) (חמ 3-64) דורית ביניש ...