"גילה כנפי-שטייניץ" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6161 עמוד 2 מתאריך 17/11/2010

  ... מוסיה ארד, אורית אפעל גבאי, תמר בזק-רפפורט, נאוה בן-אור, משה יאיר דרורי, משה יועד הכהן, צבי זילברטל, רפי יעקבי, אמנון כהן, גילה כנפי-שטייניץ, מרים מזרחי, יגאל מרזל, נועם יורם, צבי סגל, משה סובל, נעם סולברג, יצחק ענבר, אהרן פרקש, יעקב צבן, אריה רומנוב, יוסף שפירא, רפאל כרמל, וכן דוד מינץ, רשם בית ...

 2. גיליון 6161 עמוד 4 מתאריך 17/11/2010

  ... מוסיה ארד, אורית אפעל גבאי, תמר בזק-רפפורט, נאוה בן-אור, משה יאיר דרורי, משה יועד הכהן, צבי זילברטל, רפי יעקבי, אמנון כהן, גילה כנפי-שטייניץ, מרים מזרחי, יגאל מרזל, נועם יורם, צבי סגל, משה סובל, נעם סולברג, יצחק ענבר, אהרן פרקש, יעקב צבן, אריה רומנוב, יוסף שפירא, רפאל כרמל, וכן דוד מינץ, רשם בית ...

 3. גיליון 5702 עמוד 2 מתאריך 09/08/2007

  ... השופט משה סובל, ת״ז 590022491 השופטת גילה כנפי-שטייניץ, ת״ז 55475867 השופטת נאוה בן־אור, ת״ז 64877285 השופט רפאל כרמל, ת״ז 52166253 תוקף המינוי עד לתום תקופת כהונתם של השופטים האמורים בבית המשפט המחוזי בירושלים; ולגבי השופט רפאל כרמל, תוקף המינוי הוא עד לתום כהונתו בפועל כשופט בית המשפט המחוזי ...

 4. גיליון 5679 עמוד 3 מתאריך 12/06/2007

  ... גילה כנפי-שטייניץ שאהר אטרש משה סובל כ׳׳ו באייר התשס׳׳ז(14 במאי 2007) (חמ 60—3) דניאל פרידמן שר המשפטים הודעה על מינוי שופטים לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 אני מודיע בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, שממלאת מקום נשיא המדינה, בתוקף סמכותה ...