"גילה עיני" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5853 עמוד 5 מתאריך 28/09/2008

    ... מג׳אר גילה עיני, ת׳׳ז 057390379 - עיריית בני ברק אחלאס דאבט קראקרה, ת׳׳ז 33977646 - מועצה מקומית מנדא ד' באלול התשס׳׳ח (4 בספטמבר 2008) (חמ 3-1769) יצחק הרצוג שר הרווחה והשירותים החברתיים 1 ס׳׳ח התשכ׳׳ו, עמ' 56. ילקוט הפרסומים 5853, כ״ח באלול התשס״ח, 28.9.2008    4885 1 ...