"גיל דניאל" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6381 עמוד 2 מתאריך 16/02/2012

  ... מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את גיל דניאל, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז הדרום, החל ביום ח' בשבט התשע׳׳ב (1 בפברואר 2012 ...

 2. גיליון 6215 עמוד 4 מתאריך 24/03/2011

  ... הדיונים שנקבעו באותו מועד לפני כבוד השופטים חיים חדש, גיל דניאל ואריאל ברגנר התקיימו לפניהם בבית משפט השלום בקרית גת. הדיונים שנקבעו באותו מועד לפני כבוד הרשם יניב בוקר התקיימו לפניו בבית משפט השלום בבאר שבע. הדיונים שנקבעו באותו מועד לפני שופטים אחרים לא התקיימו והודעה על מועד אחר תשוגר ...

 3. גיליון 6199 עמוד 5 מתאריך 15/02/2011

  ... הדיונים הקבועים באותו מועד לפני השופטים רובין לביא, גיל דניאל ואריאל ברגנר התקיימו לפניהם בבית משפט השלום באשקלון. הדיונים הקבועים באותו מועד לפני הרשם יניב בוקר התקיימו לפניו בבית משפט השלום בקרית גת. הדיונים הקבועים באותו מועד לפני שופטים אחרים לא התקיימו והודעה על מועד אחר שוגרה לצדדים ...

 4. גיליון 5495 עמוד 4 מתאריך 16/02/2006

  ... נעם סולברג, שופט בית משפט מחוזי, ת”ז 57380099 גיל דניאל, שופט בית משפט שלום, ת”ז 23592660 אלון אינפלד, שופט בית משפט שלום, ת”ז 59020628 א' בשבט התשס״ו (30 בינואר 2006) (חמ 3-686) אהרן ברק _    נשיא בית המשפט העליון 1 ס״ח התשל״א, עמ' 134. הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ...

 5. גיליון 5490 עמוד 2 מתאריך 05/02/2006

  ... יעל ייטב    גיל דניאל ג'ני טנוס וויליאם חאמד שלהבת קמיר-וייס הודעה על מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו אני מודיעה בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו ו, שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי את ניצה שרון ...

 6. גיליון 5433 עמוד 2 מתאריך 06/09/2005

  ... עו״ד אלון אינפלד עו״ד שרון לארי-בבלי עו״ד גיל דניאל הרשם אורי פוני (4-3) עו״ד אריה מוסקונה עו״ד אסתר וינדר עו״ד חגית אברהם עו״ד ישעיהו טישלר הרשמת כוכבה אילת גרבי הרשמת סבין כהן עו״ד אילן בן-דור עו״ד מאיר עדו פיזם עו״ד אריאל ברגנר הרשם ריאד קודסי עו״ד ערן קוטון עו״ד אנטולי קריינס ...