"גליה אליהו" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6576 עמוד 57 מתאריך 15/04/2013

    ... 2/64205 ^ויננללו ברחה 0/63205 מגל אליהו לוסי 0/632 H !;ולידנבריג מרטה 0/64222 ;זנצצ:ינEר משה 1הו24/ו שליפר לודמילה ^:35 2 נ2נ6^ 1 שמק נרנו־יב־ מנסה 1/63155 צ׳רטוק יםנה 2/64236 קלינסקי בוריס ...

  2. גיליון 5996 עמוד 17 מתאריך 10/09/2009

    ... 1/19869 בן עמי(ערוסי אהובה 1/19870 לוי שמחוז 1/19802 בזרחי גאליה 1/19873 בן גל אליהו 1/19874 ברדוגו יעקב 1/19876 ברדוגו ברוך 1/19877 אברהם דוד 1/19878 ברהמי רחלי 1/19879 פרימק שלי ...

  3. גיליון 5746 עמוד 35 מתאריך 05/12/2007

    ... 0453 גל אליהו 30.8.2007 גל ברכה 4926 בארי תמרה 22.8.2007 בארי שמעון 9466 מנדל יעקב 25.8.2007 מנדל בתיה 4629 לנדה נתן 15.2.2006 לנדה חסיה 8287 חן ליובה 4.11.2006 זילפאן חיים 1757 ...