"דבורה ברלינר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6861 עמוד 2 מתאריך 21/08/2014

  ... לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, מתפרסמים בזה שמות המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים: לבית המשפט העליון (2) השופטת מיכל אגמון גונן השופטת נאוה בן אור השופטת דבורה ברלינר השופט דוד חשין השופט חאלד כבוב עורך דין מנחם (מני) מאזוז השופט ג׳ורג ...

 2. גיליון 6489 עמוד 2 מתאריך 28/10/2012

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 אני מודיע כי בתוקף סמכותו לפי סעיף 42ד(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, מינה נשיא בית המשפט העליון, בהתייעצות עם נשיאת בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, השופטת דבורה ברלינר, את השופט עודד מודריק לשופט במחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי האמור ...

 3. גיליון 5955 עמוד 2 מתאריך 24/05/2009

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את דבורה ברלינר, ת׳׳ז 008422354, שופטת בית משפט מחוזי, להיות נשיאה של בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו, החל ביום י׳׳ח באייר התשס׳׳ט(12 במאי 2009). י׳׳ח באייר התשס׳׳ט (12 במאי 2009 ...

 4. גיליון 5721 עמוד 2 מתאריך 24/09/2007

  ... השופטת דבורה ברלינר השופט ניל הנדל עו׳׳ד שמואל ילינק פרופ' מנחם מאוטנר השופט עוזי פוגלמן השופטת יהודית צור הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984 לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, מתפרסמים בזה שמות המועמדים ...

 5. גיליון 5667 עמוד 2 מתאריך 21/05/2007

  ... לבית המשפט העליון: השופט יוסף אלון השופטת דבורה ברלינר ד׳׳ר יורם דנציגר, עו׳׳ד השופט דוד חשין עו׳׳ד דליה טל ד׳׳ר שמואל ילינק, עו׳׳ד עו׳׳ד חנן מלצר השופט יהונתן עדיאל השופט עוזי פוגלמן עו׳׳ד אסף פוזנר השופטת יהודית צור ד' בסיון התשס׳׳ז(21 במאי 2007) (חמ 1803—3) דניאל פרידמן שר המשפטים ...

 6. גיליון 5640 עמוד 3 מתאריך 13/03/2007

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך בזה את מינויה של דבורה ברלינר, ת׳׳ז 008422354, שופטת של בית משפט מחוזי, ובהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת בית המשפט העליון, מיום י”א באדר ...

 7. גיליון 5607 עמוד 2 מתאריך 24/12/2006

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריכה בזה את מינויה של השופטת דבורה ברלינר, ת׳׳ז 008422354, שופטת של בית משפט מחוזי, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת בית המשפט העליון, מיום י' ...

 8. גיליון 5538 עמוד 2 מתאריך 08/06/2006

  ... לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 י, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את דבורה ברלינר, ת׳׳ז 008422354, שופטת של בית משפט מחוזי, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת בית המשפט העליון, מיום ה' בסיון התשס׳׳ו(י ביוני ...