"דבורה עטר" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6858 עמוד 2 מתאריך 17/08/2014

    ... השופט דור ון חסדאי    השופטת אביגיל כהן השופט רח מים כהן    השופט עודד מאור השופטת אירית מני-גור    השופטת הדסה נאור השופטת א יריס סורוקר    השופטת דבורה עטר השופטת מיכל עמית-אניסמן השופט אבי פורג 1 ילקוט הפרסומים 6858, כ״א באב התשע״ד, 17.8.2014 7574 1 ק״ת התשמ״ד ...

  2. גיליון 6849 עמוד 2 מתאריך 30/07/2014

    ... בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10)א30( ו-10)ב( לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את דבורה עטר, שופטת של בית משפט שלום, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, מיום ג' בתמוז התשע׳׳ד )1 ביולי 2014( עד יום י”ג בתמוז התשע׳׳ה )30 ביוני 2015 ...

  3. גיליון 6638 עמוד 2 מתאריך 31/07/2013

    ... השופטת תמר אברהמי השופטת ניצנה בן דוד גרדוס השופטת נעה גרוסמן השופטת חדוה וינבאום וולצקי השופט דור ון חסדאי השופטת שלומית יעקובוביץ השופט ירון לוי השופטת ניצה מימון-שעשוע השופטת דנה מרשק מרום השופטת ריבה ניב השופטת דבורה עטר השופטת רונית פינצ׳וק אלט השופטת חנה פלינר השופטת גלית ציגלר השופט יחזקאל ...