"דוד דנינו" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6646 עמוד 50 מתאריך 14/08/2013

  ... 7228 המשלט 15,בית שמש 24285256 בן אסולי דוד דני 10:45 17/09/14 21/07/13 39251-07-13 7728 חיים פזנר 12 א,ירושלים 24814899 בן עזרא שי 12:00 10/09/14 22/07/13 41648-07-13 7532 דרך השלום 26,אב ת.ד 404,מבשר 66512500 ...

 2. גיליון 6596 עמוד 35 מתאריך 23/05/2013

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.10.2013, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. דוד דנינו, מפרק ארו דוט אנרג׳י בע״מ (ח״פ 51-380228-0) (בפירוק מרצון ...

 3. גיליון 6318 עמוד 76 מתאריך 10/11/2011

  ... 1/151631 01/01/2011 נפתלי מזל נפתלי שמעון 1/151633 1 04/02/201 בר דוד חנה בר דוד דני 1/151635 22/12/1997 פיודורוב אולגה שטרן יבדוקיה 1/151637 1 22/06/201 פיודורוב אולגה שטרן רומן 1/151639 19/10/1996 פלדמן יבגניה ...

 4. גיליון 6223 עמוד 41 מתאריך 10/04/2011

  ... 01/51/2011 זלצברג דוד דני זלצברג שוש טובה 151 mu 0 29/07/201 סופיר סלין סופיר גבריאל 1/14 2 444 03/05/2009 רודנקו אירינה תלפונד יפים יח4ע1/14 12/12/2010 חיים יוסי מתן מזל 1/14 2 448 0 07/09/201 ברנהולץ חוה ברנהולץ אהרן ...

 5. גיליון 6045 עמוד 47 מתאריך 07/01/2010

  ... 21/09/2009 שוורץ דוד דני שוורץ אניניה שרולטה 1 2 0 2 7H 8 05/02/2003 גמר מיכל גרביב הריאט 121 27919 1/2008 00/1 שר אברהם שר חנה 0 21 24921 24/04/2008 זהבי חנוך זהבי יחדה 0 21 24922 0/2003 09/0 חכמוב נחמיר יחננם צביה ...