"דוד מינץ" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6655 עמוד 3 מתאריך 02/09/2013

  ... השופט דוד מינץ השופט כרמי מוסק השופט משה בר-עם. ה' באלול התשע״ג (11 באוגוסט 2013) (חמ 3-324-ה4) ציפי לבני _    שרת המשפטים 1 ס״ח התשכ״ג, עמ' 156; התשנ״ב, עמ' 45. הודעה בדבר צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ״ו-1996 אני מודיע כי בתוקף ...

 2. גיליון 6283 עמוד 5 מתאריך 18/08/2011

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי רמות (מוסדר), בין רח' דוד מינץ מצפון מזרח לשד' גולדה מאיר ממערב ורח' אלימלך מליז״אנסקי סרום ל״ר; קואורדינטה 218.100 :X, קואורדינטה 636.750 :Y; גוש 31278 (מוסדר), חלקות 7, 8; גוש 30727 (מוסדר), חלקות 34, 35, 45, 62, 66, 89 (בשלמותן). הכל לפי הגבולות ...

 3. גיליון 6225 עמוד 2 מתאריך 13/04/2011

  ... השופט דוד מינץ - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים; עורך הדין דורי ספיבק - לכהונת שופט של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב; עורכת הדין טובה פרי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום (נוער) במחוז המרכז; 1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198. 2    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 78. עורך הדין ארז שני ...

 4. גיליון 6225 עמוד 3 מתאריך 13/04/2011

  ... מינוי שופט נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופט דוד מינץ לשמש שופט נוער עד תום תקופת כהונתו בערכאת בית המשפט המחוזי ...

 5. גיליון 6214 עמוד 3 מתאריך 17/03/2011

  ... השופט דוד מינץ - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי ירושלים; עורך הדין דורי ספיבק - לכהונת שופט של בית הדין האזורי לעבודה תל אביב; עורכת הדין טובה פרי - לכהונת שופטת של בית משפט שלום (נוער) במחוז המרכז; עורך הדין ארז שני - לכהונת שופט של בית משפט שלום (ענייני משפחה) מחוז תל אביב ...

 6. גיליון 6161 עמוד 2 מתאריך 17/11/2010

  ... מוסיה ארד, אורית אפעל גבאי, תמר בזק-רפפורט, נאוה בן-אור, משה יאיר דרורי, משה יועד הכהן, צבי זילברטל, רפי יעקבי, אמנון כהן, גילה כנפי-שטייניץ, מרים מזרחי, יגאל מרזל, נועם יורם, צבי סגל, משה סובל, נעם סולברג, יצחק ענבר, אהרן פרקש, יעקב צבן, אריה רומנוב, יוסף שפירא, רפאל כרמל, וכן דוד מינץ, רשם בית ...

 7. גיליון 6161 עמוד 4 מתאריך 17/11/2010

  ... רפאל כרמל, וכן דוד מינץ, רשם בית משפט מחוזי, בכהונה בפועל בבית המשפט המחוזי בירושלים. תוקף המינוי לשלוש שנים. ו' בחשוון התשע׳׳א (14 באוקטובר 2010) (חמ 3-275) יעקב נאמן _    שר המשפטים 2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90. 3    י”פ התשס׳׳ח, עמ' 197. הארכת מינוי יושב ראש לוועדת ערר ...

 8. גיליון 6142 עמוד 2 מתאריך 10/10/2010

  ... השופט כרמי מוסק,    השופט דוד מינץ, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, השופט ראובן שמיע. לבתי משפט השלום מחוז תל הרשמת גלית אוסי-שרעבי, עו׳׳ד פנינה בן-יוסף, עו׳׳ד סיגל דומיניץ-סומך, עו״ד רנה הירש (בסקר), עו״ד יעל טויסטר ישראלי הרשם משה כהן, עו״ד מנחם מזרחי, 1 ק״ת התשמ״ד, עמ' 2370; התשנ״ז ...

 9. גיליון 6078 עמוד 3 מתאריך 19/04/2010

  ... לפי פקודת הפיצויים (הגנה), 1940 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת הפיצויים (הגנה) -1940' (להלן - החוק), אני ממנה את השופטים מרים מזרחי, דוד מינץ ואמנון כהן, שופטי בית המשפט המחוזי, ליושבי ראש בית הדין הכללי לפי הסעיף האמור. תוקף המינוי לשלוש שנים. כ׳׳ד באדר התש׳׳ע (10 במרס 2010) (חמ 3-1572 ...

 10. גיליון 6022 עמוד 3 מתאריך 16/11/2009

  ... 1 ס״ח התשל״א, עמ' 134. עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה; (2) השופט דוד מינץ, עד יום י' בחשוון התשע״ד (14 באוקטובר 2013). ט' בחשוון התש"ע (27 באוקטובר 2009) (חמ 3-686) דורית ביניש נשיאת בית המשפט העליון מינוי שופט נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל״א-1971 ...