"דורון נוימן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5971 עמוד 55 מתאריך 29/06/2009

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 2.8.2009, בשעה 12.00, במשרד עו׳׳ד דורון נוימן ושות', רח' דיזנגוף 50, מגדל על, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג ...

 2. גיליון 5952 עמוד 36 מתאריך 14/05/2009

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 26.4.2009, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד יותם רון, ממשרד עו׳׳ד דורון נוימן ושות', מרח' דיזנגוף 50, מגדל על, תל אביב, למפרק החברה. כל נושה שיש ...

 3. גיליון 5784 עמוד 68 מתאריך 10/03/2008

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 4.5.2008 בשעה 12.00, במשרד עו׳׳ד דורון נוימן ושות', רח' דיזנגוף 50, מגדל על, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג ...

 4. גיליון 5521 עמוד 33 מתאריך 26/04/2006

  ... משה צ. נאמן , בן ארצי ושות' 54-018212-8 20/09/2000 המסגר 4 רעננה שפו מ. ד. בע"מ מ.תאגיד : 511710717 איכות מזון ^ג.ש. 54-018246-6 01/08/2002 דיזינגוף 50 תל אביב דורון נוימן - עורכי דין(2002) מ.תאגיד : 513274910 דורון נוימן ושות' -עורכי דין ...

 5. גיליון 5521 עמוד 34 מתאריך 26/04/2006

  ... דורון נוימן ושות' -עורכי דין 54-018248-2 02/02/2000 השלושים ושלושה 18 רמת גן סלי רונן ת.ז : 059795617 הלל סלי ובנו 54-018279-7 31/07/2002 למרחב 122 רמת השרון אסנת נסים ת.ז : 057685646 דניה יהלומים DENIA DIAMONDS 54-018288-8 ...

 6. גיליון 5521 עמוד 361 מתאריך 26/04/2006

  ... דורון נוימן ושות' - עורכי דין 54-018248-2 16/02/2000 השלושים ושלושה 18 רמת גן סלי הלל ת.ז: 2622223 הלל סלי ובנו 54-018279-7 13/08/2002 ציפמן 29 רעננה דיין חי ת.ז: 60617834 DENIA דניה יהלומים DIAMONDS 54-018288-8 19/12/2002 ...

 7. גיליון 5414 עמוד 57 מתאריך 07/07/2005

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 21.8.2005, בשעה 10.00, במשרד עורכי הדין דורון נוימן ושות', ברח' דיזנגוף 50, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג ...