"דורון פורת" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6794 עמוד 35 מתאריך 30/04/2014

  ... בשעה 13.00, במשרדי עו׳׳ד לירון טאו, רח' הבונים 2, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. דורון פורת, מפרק טרבלסי הובלות ומיכון חקלאי בע״מ (ח”פ 51-227455-6) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 2. גיליון 6752 עמוד 17 מתאריך 06/02/2014

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. דורון פורת, מפרק גת (נוי) יזמות בע״מ (ח״פ 51-428927-1) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרקת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא ...

 3. גיליון 6748 עמוד 26 מתאריך 02/02/2014

  ... 12.00, אצל עו׳׳ד לירון טאו, רח' הבונים 2, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. דורון פורת, מפרק ליבה טכנולוגיות פיננסיות בע״מ (ח״פ 51-410958-6) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

 4. גיליון 6578 עמוד 52 מתאריך 18/04/2013

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. דורון פורת, מפרק מרצ׳נט טרסט בע״מ (ח״פ 51-402481-9) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין ...

 5. גיליון 6564 עמוד 47 מתאריך 14/03/2013

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. דורון פורת, מפרק ניצנים חברה לשיווק דלקים ושמנים בע׳׳מ (ח״פ 51-267592-7) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי ...

 6. גיליון 6550 עמוד 3 מתאריך 18/02/2013

  ... העליון, אני ממנה בזה את דורון פורת, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז הצפון, מיום כ׳׳ח בטבת התשע׳׳ג (10 בינואר 2013). כ׳׳ז בטבת התשע׳׳ג (9 בינואר 2013) (חמ 3-60-ה1) יעקב נאמן שר המשפטים מינוי לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א ...

 7. גיליון 6456 עמוד 2 מתאריך 06/08/2012

  ... 1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393. לילי יונג גופר חנא סבאג דורון פורת נעמן אדריס רננה גלפז-מוקדי עינב גולומב אורי גולדקורן רים נדאף אילונה לינדנשטראוס אריאלי סאאב דבור שאדן נאשף אבו אחמד אילנית אימבר כ”א בתמוז התשע׳׳ב (11 ביולי 2012) (חמ 3-2666 II) יעקב נאמן שר המשפטים ...

 8. גיליון 5986 עמוד 3 מתאריך 11/08/2009

  ... דורון פורת, ת׳׳ז 55564843; השופט בן פיילס, ת׳׳ז 12984241; השופטת כרמלה רוטפלד-האפט, ת׳׳ז 67759159; השופט מרדכי נדל, ת׳׳ז 54215157; השופט יוסף בן חמו, ת׳׳ז 64861743; השופטת לילי יונג גפר, ת׳׳ז 52864840; השופט מרדכי בלזר (דימוס), ת׳׳ז 1947126; השופט ג'ורג' אזולאי, ת׳׳ז 15304074; השופטת רחל חוזה, ת׳׳ז ...

 9. גיליון 5462 עמוד 3 מתאריך 27/11/2005

  ... 55836852 דורון פורת, ת”ז 55564843 חני הורוביץ, ת”ז 43621374 לילי יונג גפר, ת”ז 52864840 רים נדאף, ת׳׳ז 23175086 עיריה היומן מרדכי, ת׳׳ז 11989738 סברי מוחסן, ת”ז 21496658 ברכה סמסון, ת׳׳ז 26050781 כאמל סעב, ת”ז 50296755 עטאף עיילבוני, ת”ז 59504407 בן פיילס, ת׳׳ז 12984241 יעקב שפסר, ת”ז 54853684 כרמלה ...