"דיתה פרוז'ינין" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5866 עמוד 2 מתאריך 17/11/2008

    ... מינוי נשיא לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969 בתוקף סמכותנו על פי סעיף 6 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969י, ובהסכמת נשיא בית הדין הארצי לעבודה, אנו ממנים בזאת את דיתה פרוז'ינין, ת׳׳ז 007532898, שופטת של בית הדין האזורי לעבודה, לנשיאת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים ...