"דנה כהן" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6572 עמוד 2 מתאריך 04/04/2013

  ... ליאור ברינגר דנה כהן-לקח אורית קלרה ליפשיץ כ׳׳ח באדר התשע׳׳ג (10 במרס 2013) (חמ 3-686) אשר גרוניס _    נשיא בית המשפט העליון י ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134. מינוי נציגת שר המשפטים בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965 ...

 2. גיליון 6085 עמוד 2 מתאריך 13/05/2010

  ... הרשם עבאס עאסי, לכהונת שופט בתי משפט השלום מחוז ירושלים; הרשמת גאולה לוין, לכהונת שופטת בתי משפט שלום, ענייני משפחה, מחוז דרום; עורכת הדין דנה כהן-לקח, לכהונת שופטת של בית משפט שלום; הרשמת טל אוסטפלד-נאוי, לכהונת שופטת בתי משפט לתעבורה מחוז מרכז; 1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198 ...

 3. גיליון 6074 עמוד 2 מתאריך 25/03/2010

  ... עו׳׳ד דנה כהן-לקח, נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום; הרשמת כוכבה אילת גרבי, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט לתעבורה במחוז דרום; הרשמת טל אוסטפלד-נאוי, נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט לתעבורה במחוז מרכז. ח' באדר התש׳׳ע (22 בפברואר 2010) (חמ 3-1803) יעקב נאמן שר המשפטים הודעה בדבר ...

 4. גיליון 6073 עמוד 2 מתאריך 24/03/2010

  ... בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורכת הדין דנה כהן-לקח לרשמת של בית המשפט העליון, החל ביום ח' באדר התש׳׳ע (22 בפברואר 2010). ח' באדר התש׳׳ע (22 בפברואר 2010) (חמ 3-64) דורית ביניש _    נשיאת בית המשפט העליון ...

 5. גיליון 6001 עמוד 2 מתאריך 29/09/2009

  ... שופט בית משפט שלום/רשם בית המשפט העליון (1) עו׳׳ד דנה כהן-לקח. לבית המשפט המחוזי ירושלים )1( השופטת רבקה פרידמן פלדמן. י”א בתשרי התש׳׳ע (29 בספטמבר 2009) (חמ 3-1803) יעקב נאמן _    שר המשפטים י ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2870; התשנ׳׳ד, עמ' 218; התשנ׳׳ז, עמ' 342. מינוי סגן נשיא לפי חוק ...

 6. גיליון 5950 עמוד 46 מתאריך 12/05/2009

  ... תיק אזרחי 5227/09 בעניין חוק העמותות, התש״ם-1980, ופקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק עמותת התזמורת האנדלוסית הישראלית, מס' עמותה 58-025325-0. והמבקשים: יורם אזולאי ואח', עובדי העמותה, ע״י ב״כ עו״ד דנה כהן, ממשרד עו״ד אופיר כץ ושות', דרך מנחם בגין 52, תל אביב 67137 ...

 7. גיליון 5706 עמוד 7 מתאריך 20/08/2007

  ... והמבקשת: דנה הכהן (נאור), ת״ז 38239562, ע״י ב׳׳כ עו׳׳ד בעז עוזרי, ממשרד עו׳׳ד תדהר צור, מגדלי טויוטה, רח' יגאל אלון 65, תל אביב 67443. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.3.2007 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום ...