"דנה פרויליך" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5670 עמוד 2 מתאריך 28/05/2007

    ... 301323361 אסתר עצמון עיריית עכו 024921181 דנה פרויליך עיריית חיפה 022715189 טליה שלום מועצות הרשויות המקומיות (2) ברשימת העובדים שהגישו לפי סעיף 3(א)(2) לחוק: הרשות המקומית מס' זהות השם עיריית ירושלים 058729336 ...