"דפנה ברק-ארז" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6448 עמוד 2 מתאריך 22/07/2012

  ... לפי חוק בתי משפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-11984, אני מודיע שנשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2 את: השופטת מרים נאור - לכהונת משנה לנשיא בית המשפט העליון; השופט אורי שהם - לכהונת שופט בית המשפט העליון; פרופ' דפנה ברק-ארז ...

 2. גיליון 6367 עמוד 2 מתאריך 25/01/2012

  ... לפי סעיף 13 לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-11984, אני מודיע כי בישיבת ועדת הבחירות מיום י״א בטבת התשע״ב (6 בינואר 2012), החליטה לבחור במפורטים להלן לכהונת שופטים של בית המשפט העליון: השופט צבי זילברטל השופט נעם סולברג השופט אורי שהם פרופ' דפנה ברק-ארז ט״ו בטבת התשע״ב ...

 3. גיליון 5864 עמוד 6 מתאריך 09/11/2008

  ... פרופ' דפנה ברק-ארז פרופ' זוהר גושן פרופ' יצחק גל-נור פרופ' שלמה גרוסמן פרופ' עזרי טרזי פרופ' בתיה לאופר פרופ' ברוך נבו פרופ' מאיר ניצן ד״ר פייסל עזייזה ד״ר פואד פארס פרופ' נחום פינגר פרופ' אורי קירש פרופ' פנינה קליין פרופ' חיה קלכהיים איתי שונשיין זאב שור פרופ' אהרון שי ד' באדר א' התשס״ח ...

 4. גיליון 5779 עמוד 2 מתאריך 21/02/2008

  ... לפי סעיף ייב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-984יי, מתפרסמים בזה שמות המועמדים הנוספים1 לבית המשפט העליון, שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים: פרופ' דפנה ברק-ארז; פרופ' אריאל פורת; פרופ' אייל בנבנישתי; השופט עמירם בנימיני. ט׳׳ו באדר א' התשס׳׳ח (21 בפברואר 2008 ...