"דפנה חסון זכריה" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6542 עמוד 3 מתאריך 31/01/2013

    ... לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-11969, לאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את עורכת הדין דפנה חסון זכריה, לרשמת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, החל ביום ט' בשבט התשע"ג (20 בינואר 2013). י״ח בטבת ...