"הדס עובדיה" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6472 עמוד 2 מתאריך 12/09/2012

  ... השופטת הדס עובדיה - לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי מרכז; השופט חגי ברנר - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב; השופט עודד שחם - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים; השופט יעקב פרסקי - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בבאר שבע; עורכת הדין תרצה שחם-קינן - לכהונת שופטת של ...

 2. גיליון 6468 עמוד 2 מתאריך 04/09/2012

  ... מינוי שופטי נוער לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטיל על השופטים שלהלן לשמש שופטי נוער עד תום תקופת כהונתם בערכאת בית משפט מחוזי: עודד שחם משה בר-עם ראובן שמיע הדס עובדיה ...

 3. גיליון 6441 עמוד 2 מתאריך 04/07/2012

  ... לפי סעיף 13 לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים(, התשמ”ד-11984, אני מודיע כי בישיבת ועדת הבחירה ביום כ׳׳ה בסיוון התשע׳׳ב )15 ביוני 2012(, החליטה לבחור במפורטים להלן לכהונת שופטים: השופטת הדס עובדיה - נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי במרכז; השופט חגי ברנר - נבחר לכהונת שופט ...

 4. גיליון 6415 עמוד 2 מתאריך 15/05/2012

  ... השופטת הדסה אסיף השופטת נאוה בכור השופט חגי ברנר השופטת נעה גרוסמן השופט דורון חסדאי השופט זכריה ימיני השופט יצחק יצחק השופטת ארנה לוי השופט שמואל לנדמן השופטת אסתר נחליאלי חיאט השופטת הדס עובדיה השופטת רונית פינצ׳וק אלט השופטת אושרי פרוסט השופטת דורית קוברסקי השופט מנחם קליין השופטת דניאלה שריזלי ...

 5. גיליון 6264 עמוד 2 מתאריך 10/07/2011

  ... מינוי רשמת לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב[, התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את הדס עובדיה, שופטת של בית משפט שלום, לרשמת של בית המשפט המחוזי מרכז, החל ביום ב' באלול התשע׳׳א )1 בספטמבר 2011 ...

 6. גיליון 6142 עמוד 2 מתאריך 10/10/2010

  ... 3) המרכז (1) השופטת שושנה אלמגור השופט חנן אפרתי, השופטת נאוה בכור, עו׳׳ד שלומית ברנע-פרגו, השופט יחזקאל הראל, השופטת שלומית יעקובוביץ, השופט יצחק יצחק, השופט ירון לוי, השופטת דנה מרשק-מרום, השופטת הדס עובדיה, השופטת ורדה פלאוט, השופטת אושרי פרוסט-פרנקל, השופטת דורית קוברסקי, השופט מנחם קליין ...