"הדס פלד" - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6024 עמוד 2 מתאריך 23/11/2009

  ... עורכת הדין הדס פלד - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז תל אביב; עורך הדין נעם שילו - לכהונת שופט של בית משפט שלום (נוער) במחוז דרום; עורך הדין אבישי זבולון - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז דרום; עורכת הדין נגה שמואלי-מאייר - לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז דרום; עורך ...

 2. גיליון 6012 עמוד 2 מתאריך 27/10/2009

  ... עו"ד הדס פלד - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז תל אביב; עו״ד מלכה ספינזי - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז תל אביב; עו"ד שרון קיסר - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז מרכז; עו״ד שרון הלוי - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום )נוער( במחוז דרום; עו"ד ...

 3. גיליון 5987 עמוד 2 מתאריך 17/08/2009

  ... עו״ד נגה שמואלי-מאייר, עו״ד עמי שוחט, עו״ד עמית פרייז, עו״ד דו ד קרטיס, עו״ד לימור זהבה ביבי-ממן, עו״ד מי כאל קרשן, עו״ד הדס פלד, עו״ד שמאי בקר, עו״ד מלכה ספינזי, עו״ד רות (לינקר) מזרחי, עו״ד שרון קיסר. עו״ד פנינה בן-יוסף ...

 4. גיליון 5916 עמוד 20 מתאריך 12/02/2009

  ... בשעה 18.00, אצל אילן מולכו בע׳׳מ, רח' מזא׳׳ה 69, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. הדסה פלד, עו״ד, מפרקת בית פרטי בע׳׳מ (ח״פ 51-001002-8) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...