"הישאם אבו שחאדה" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6288 עמוד 2 מתאריך 31/08/2011

    ... גיא הימן יעל טויסטר ישראלי הישאם אבו שחאדה גלית אוסי שרעבי לימור רייך מי-טל אל-עד קרביס אילנית אימבר אינעאם דחלה-שרקאוי תוקף המינוי עד תום תקופת כהונתם בערכאת בית משפט שלום. ט׳׳ו באב התשע׳׳א )15 באוגוסט 2011( )חמ 3-686( דורית בייניש נשיאת בית המשפט העליון 1    ס׳׳ח התשל׳׳א ...

  2. גיליון 6225 עמוד 2 מתאריך 13/04/2011

    ... הרשמת אליה נוס - לכהונת שופטת של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז המרכז; עורך הדין הישאם אבו שחאדה - לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז המרכז; עורכת הדין מרים קסלסי - לכהונת שופטת של בתי משפט לתעבורה במחוז ירושלים. י' באדר ב' התשע׳׳א (16 במרס 2011) (חמ 3-60) יעקב נאמן ...