"וויליאם חאמד" - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5550 עמוד 2 מתאריך 09/07/2006

    ... שושנה פיינסוד-כהן, שופטת בית משפט שלום, ת״ז 23845647 ג'יני טנוס, שופטת בית משפט שלום, ת״ז 22063218 וויליאם חאמד, שופט בית משפט שלום, ת״ז 27569466 כ׳׳ד בסיון התשס׳׳ו(20 ביוני 2006) (חמ 3-686) אהרן ברק _    נשיא בית המשפט העליון י ס״ח התשל״א, עמ' 134. הכרזה על התאחדות בלתי מותרת ...

  2. גיליון 5490 עמוד 2 מתאריך 05/02/2006

    ... ג'ני טנוס וויליאם חאמד שלהבת קמיר-וייס הודעה על מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו אני מודיעה בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו ו, שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, מיניתי את ניצה שרון, ת״ז 8780וו006, שופטת של בית ...

  3. גיליון 5433 עמוד 2 מתאריך 06/09/2005

    ... השופטת מיכל אגמון-גונן לבית המשפט המחוזי בבאר שבע(2) עו׳׳ד יורם צלקובניק    השופט דב מגד השופט אברהם יעקב    השופט רמי אמיר עו״ד רון מרדכי דרור לבתי משפט השלום במחוז הצפון(1) עו׳׳ד וויליאם חאמד עו׳׳ד שלמה בנג׳ו עו׳׳ד יואב פרידמן הרשמת תמר נסים-שי עו״ד אורן כ״ץ עו״ד חדד מוקלשי ופא ...